1 op 2 Belgen weet niet hoeveel hij moet bijeen sparen voor zijn pensioen

Uit de derde Financiële Gemoedsrust Barometer van levensverzekeraar NN blijkt dat amper 19% van de Belgen gelooft dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven uitbetalen. Bij de jongste generatie (18-34 jaar) daalt dit zelfs tot 14%.  Maar toch zijn we niet altijd genoeg geïnformeerd. 55% van de Belgen buist zichzelf op het gebied van financiële pensioenplanning. Dit gebrek aan kennis zorgt ervoor dat de helft van de Belgen niet weet hoeveel ze moeten bijeen sparen voor hun pensioen. 

Samenvatting pensioen
In dit artikel
  • Het vertrouwen in het pensioenbeleid is laag, vooral bij jongeren. Minder dan 1 op 5 actieve Belgen[1] gelooft dat de overheid de pensioenen zal kunnen blijven uitbetalen (19%). Vooral bij de jongste generaties is het vertrouwen zeer laag. Bij 35- tot 49-jarigen daalt het percentage naar 17%, bij 18- tot 34-jarigen zelfs naar 14%. 
  • Gebrek aan zekerheid bezorgt veel Belgen kopzorgen. 54% geeft aan zich zorgen te maken over zijn financiële situatie tijdens zijn pensioen. In de leeftijdscategorie 35- tot 49-jarigen is het percentage het hoogste (58%). Bij vrouwen stijgt het percentage verder tot 60%, ten opzichte van 53% bij mannen.
  • Toch is de Belg slecht geïnformeerd over financiële pensioenplanning. Amper 15% van de Belgen scoort zichzelf goed op het gebied van pensioenplanning (= 8 op 10 of meer), 55% buist zichzelf. 
  • Dat maakt dat we niet goed kunnen inschatten wat voor een pensioenspaarpot we moeten aanleggen. 54% van de niet-gepensioneerde Belgen geeft aan dat het niet duidelijk is hoeveel geld ze bijeen moeten sparen voor hun pensioen.

  Weet je ook niet hoeveel je moet bijeen sparen voor je pensioen of wil je graag een financieel plan opzetten voor vandaag en later, laat je dan goed informeren! Voor advies over een pensioenplan op maat kan je terecht bij je verzekeringsmakelaar. Pak het pensioentekort bij de horens en vraag een afspraak.

  [1] Actieve Belgen = niet-gepensioneerde Belgen. N = 3370.

  Lees hier het volledige persdossier met alle resultaten

  De Pensioenvisie van levensverzekeraar NN

  In een samenleving waarin we met z’n allen langer leven, heeft ons pensioenstelsel nood aan een verjongingskuur. Want het huidige systeem is niet langer aangepast aan onze maatschappij. Door onze stijgende levensverwachting brengen we meer tijd door in pensionering, waardoor we meer financiële middelen nodig hebben. Op professioneel gebied veranderen we sneller van werkgever en van statuut. Pauzes in je loopbaan inlassen om jezelf bij of om te scholen, worden essentieel om relevant te blijven op de arbeidsmarkt. En ook privé blijft lang niet iedereen zijn hele leven bij dezelfde partner. Dit zijn allemaal elementen waar het pensioensysteem vandaag onvoldoende rekening mee houdt, waardoor de betaalbaar-, billijk- en adequaatheid ervan in het gedrang komt.

  Het is tijd om na te denken over een upgrade van ons systeem.

  Lees hier de pensioenvisie van levensverzekeraar NN

  De pensioenvisie van NN

  Deel dit artikel