Wat zijn aandelen zonder nominale waarde?

We hebben reeds een aantal soorten aandelen van dichterbij bekeken: aandelen aan toonder, op naam, zonder stemrecht, ... Nu bespreken wij de aandelen zonder nominale waarde.

In dit artikel

  De nominale waarde

   

  De nominale waarde is de waarde die vermeld staat op een verhandelbaar waardepapier, zoals een aandeel of obligatie. Dit komt overeen met de waarde van de aandelen die in de statuten van een vennootschap staat vermeld. Een aandeel met nominale waarde is dus een aandeel waarop vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal van een onderneming het vertegenwoordigt.

  Om de nominale waarde van een aandeel te kennen, moet men dus eigenlijk het maatschappelijk kapitaal delen door het aantal aandelen. De nominale waarde heeft slechts zin vanuit een boekhoudkundig standpunt. Men moet ook rekening houden met het feit dat de introductieprijs niet systematisch overeenkomt met de nominale waarde. De uitgifteprijs kan een uitgiftepremie inhouden, die overeenkomt met het verschil tussen de verkoopprijs van het aandeel en de nominale waarde ervan. De nominale waarde wordt vaak gebruikt als maatstaf, bijvoorbeeld voor het bepalen van de rechten van aandeelhouders. Deze waarde wijkt gewoonlijk af van de handelswaarde of koers, die onderhevig is aan de wet van vraag en aanbod. Velen pleiten daarom voor de invoering van aandelen zonder nominale waarde.

   

   

  Aandelen zonder nominale waarde

   

  Een aandeel zonder nominale waarde (of no par value share) is een aandeel waarop niet vermeld staat welk deel van het maatschappelijk kapitaal van een onderneming het vertegenwoordigt. Het is echter wel een aandeel dat, samen met de andere aandelen, het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

  Ter gelegenheid van een kapitaalverhoging kunnen aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde worden toegekend. In dat geval verliezen de bestaande aandeelhouders een proportioneel belang ten gunste van de nieuwe aandeelhouders, wat niet altijd zonder problemen gaat. Ook kunnen aandelen met nominale waarde omgezet worden in aandelen zonder nominale waarde.

  Het uitgeven van aandelen zonder nominale waarde is gebruikelijk in de Angelsaksische wereld, maar in sommige andere landen is het wel niet toegestaan. Ook in Europa heeft het soms lang geduurd alvorens de wetgeving hieromtrent aangepast werd. Voor het verhandelen van de aandelen heeft de vermelding van de nominale waarde eigenlijk weinig belang. Hun waarde zal gewoon door de koers van het aandeel bepaald worden.

  Het toenemend gebruik van aandelen zonder nominale waarde is dus slechts een logische evolutie. Op zich heeft dit niet zoveel gevolgen, vermits de waarde van het aandeel toch door de koers bepaald wordt.

   

  Meer weten over sparen en beleggen?

  Deel dit artikel