Wat zijn aandelen op naam?

We zagen wat aandelen aan toonder zijn. Hierbij was de fysieke persoon of de rechtspersoon die het waardepapier kon "tonen", de eigenaar van het aandeel en dus ook degene die zijn rechten als aandeelhouder van de vennootschap kon doen gelden. Aandelen op naam zijn de tegenhanger hiervan.

In dit artikel

  De eigenaar is met naam vermeld

  Bij aandelen op naam telt niet wie het fysieke aandeel bezit, maar wel wiens naam op het aandeel vermeld is. Een aandeel op naam is dus gewoon een aandeel waarop de naam van de eigenaar vermeld staat. Wordt het fysieke aandeel vernietigd of gestolen, dan verandert er niets aan de rechtsverhouding met de vennootschap.

  Deze aandelen zijn op naam van de betreffende aandeelhouder ingeschreven in een aandeelhoudersregister dat door de vennootschap gehouden wordt.

  Aandelen op naam zijn het enige type aandeel in het geval van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba), een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa), een gewone commanditaire vennootschap (Comm.V.) en een vennootschap onder firma (vof). Voor een nv en een cva kunnen de aandelen op naam of aan toonder zijn. De statuten van de vennootschap bepalen dit.

  De aandelen zijn geregistreerd

  Bij aandelen op naam is de eigenaar geregistreerd en weet de overheid welke aandelen hij in bezit heeft. In dit geval is er geen mogelijkheid tot ontduiking, maar ook geen risico op diefstal.

  De overdracht van aandelen op naam is veel omslachtiger dan die van aandelen aan toonder, omdat in dit geval een notariële akte nodig is. Deze akte moet onder meer de gegevens van de vennootschap, die van de overdrager en de ontvanger, de reden van de overdraging (aankoop, schenking, ruil,...), het aantal aandelen, enz. vermelden.

  Er bestaat bij aandelen op naam dus ook geen mogelijkheid om successierechten te vermijden. Deze aandelen komen bijgevolg niet in aanmerking voor een handgift. Wenst men deze aandelen aan zijn kinderen te schenken, dan moet ook hier een notariële akte plaatshebben, en zal men schenkingsrechten moeten betalen op de waarde van de geschonken aandelen.

  Het aandeelhoudersregister

  De eigenaar van aandelen op naam staat vermeld in het aandeelhoudersregister. Dit register vermeldt o.m. de naam en het adres van alle aandeelhouders, de datum waarop elke aandeelhouder de aandelen verkregen heeft, de datum van erkenning van de vennootschap en het bedrag dat op ieder aandeel gestort is.

  Zoals we gezien hebben, voorziet de wet dat alle aandelen aan toonder ten laatste op 31 december 2013 omgezet moeten worden in aandelen of naam of in gedematerialiseerde aandelen.

  Deel dit artikel