Wat met een tak 21-product na 8 jaar?

U sluit een tak 21-levensverzekering als belegging of met het oog op uw pensioen. Wat zijn de verschillende mogelijkheden? En met welke kosten houdt u best rekening?

In dit artikel

  Tak 21-beleggingsverzekering

  Bij het afsluiten van uw polis wordt een einddatum vastgelegd. Als verzekeringsnemer bent u volledig vrij om de looptijd van het contract te bepalen. Is de looptijd van uw beleggingsverzekering niet langer dan acht jaar en één dag of haalt u het geld voor die termijn af, dan betaalt u roerende voorheffing. Die bedraagt ondertussen 25% en wordt berekend op een fictief rendement van 4,75%.

  • Situatie 1: u sluit een tak 21-polis af op 5 jaar, dan betaalt u hoe dan ook de roerende voorheffing van 25%.
  • Situatie 2: u sluit een tak 21-contract voor een duur langer dan 8 jaar, dan betaalt u geen roerende voorheffing als u het geld niet vroegtijdig afhaalt.
  • Situatie 3: u sluit een tak 21-polis af met een looptijd langer dan 8 jaar, dan betaalt u geen roerende voorheffing als u het geld voor de hele contractduur laat staan of het pas afhaalt na meer dan 8 jaar.

  Pensioensparen of langetermijnsparen

  U kunt een tak 21 ook gebruiken in het kader van pensioensparen of langetermijnsparen, dan loopt uw contract tot de pensioengerechtigde leeftijd, met name tot uw 65ste. In tussentijd kan u wel een aardig fiscaal voordeel doen.

  Spaart u via een tak 21-verzekering in het kader van langetermijnsparen, dan is het maximale fiscale voordeel afgetopt op 2.260 euro voor het aanslagjaar 2014. Uw belastingvoordeel bedraagt 30%. Als u een tak 21-verzekering onderschrijft in het kader van pensioensparen, dan bedraagt uw fiscaal voordeel voor het aanslagjaar 2014 maximaal 940 euro. Uw belastingvoordeel is eveneens 30%.

  Op uw 60ste verjaardag int de staat een belasting (de anticipatieve heffing) op uw reeds opgebouwde pensioenkapitaal. U betaalt 10% op de stortingen die u deed na 1 januari 1993, de voorgaande stortingen worden belast aan 16,5%. De jaren tussen de anticipatieve heffing en de einddatum van uw contract kunt u nog een belastingvermindering genieten op uw stortingen, zonder daar achteraf nog op belast te worden. De regering-Di Rupo heeft ondertussen al een heffing van 6,5% op stortingen vóór 1993 doorgedrukt. Voortaan geldt dan ook een aanslagvoet van 10% op einddatum.

  Deel dit artikel