Wat mag je van de financiële markten verwachten de komende maanden?

Tijdens de NN Invest Day 2024  op 16 mei 2024 kruisten vertegenwoordigers van vijf fondsenhuizen de degens in een debat over de situatie en de vooruitzichten op de financiële markten. Hier lees je een verslag met enkele hoogtepunten uit het debat.

NN Fondsendebat 2024
In dit artikel

  Geruime tijd werd er een Amerikaanse recessie verwacht. Komt die er nog?

  Vincent Juvyns (Executive Director bij JP Morgan): Ik denk dat we naar een soft landing gaan. De koopkracht van de mensen in de Verenigde Staten verbetert en het klimaat voor consumptie is dus gunstig. Bovendien hebben Amerikanen die door Europa reizen Europese economieën een boost gegeven, spendeert de Amerikaanse overheid veel geld en is de VS de grootste olieproducent ter wereld. Er zijn dus heel wat elementen die de groei van de Amerikaanse economie ondersteunen. Ik denk dat ook dat de economie in de VS de komende jaren veerkracht zal blijven tonen.

  Julie Dickson (Executive Director bij Capital Group): Er is inderdaad geen globale recessie in de VS, maar wel in sectoren zoals de reissector en de huizenmarkt. In sectoren zoals het onderwijs, huurprijzen en medische kosten houdt dit nog aan. Daarom vragen we ons af of de Amerikaanse centrale bank de rentevoeten dit jaar nog zal verlagen. 

  Tobias Schafföner (Executive Board Member bij Flossbach von Storch): Er zijn vandaag meer dan 160 miljoen werknemers in de VS. Dat is 2% meer dan een jaar geleden en ze verdienen 4 tot 5% meer. Amerikanen kunnen dus ook meer uitgeven.

  Joerg Held (Head of Portfolio Management bij Ethenea): Ik geloof ook dat het positieve beeld van de Amerikaanse economie zal aanhouden, hoewel het een verkiezingsjaar is. Amerika is op dit moment een veilige plaats voor beleggers.

  Julien-Pierre Nouen (Director of Research, Asset Allocation & Diversified Investments bij Lazard): Op korte termijn zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie zeker goed. Maar de arbeidsmarkt blijft krap en er zijn tekenen dat de activiteiten van de productiesector weer toenemen. Dit zou ertoe kunnen leiden dat lonen meer onder druk komen te staan, terwijl de inflatie nog niet helemaal opgelost is. De kans bestaat dus dat Amerikaanse de centrale bank de rentevoeten wat langer hoog zal houden.

   

  De Chinese consumptie is niet zo sterk gestegen in het post-Covid-tijdperk als verwacht. Hoe kijken jullie tegen China aan?

  Joerg Held: Het Chinese BBP stijgt met een ongelofelijke 5,1%, maar de industriële productie vertraagt en de kleinhandel en consumenten houden zich in. Dit zorgt voor een vertrouwenscrisis. Die moet de Chinese overheid aanpakken.

  Vincent Juvyns: Het klopt dat er in veel landen weinig vertrouwen is in China. Sinds Covid is het ook erg moeilijk om uit te vissen waar China precies naartoe gaat.

   

  Japan was de voorbije kwartalen dan weer een positieve uitschieter.

  Tobias Schafföner: Hoewel de werkloosheidsgraad al tien jaar lager ligt dan 4%, is de consumptie niet gestegen. Er is geen druk op de inflatie of de lonen. Bovendien daalt de bevolking en kalft ook de beroepsbevolking af. De vooruitzichten voor de Japanse economie zijn dus niet zo positief.

   

  Wat Europa betreft, is de kloof tussen de groei bij ons en in de VS groot. Is dat een reden tot bezorgdheid?

  Julie Dickson: Ik ben alvast enthousiast over het potentieel op het vlak van winstgroei. Ook zijn de waarderingen op de Europese aandelenmarkten interessant. Er zijn dus zeker mogelijkheden voor langetermijnbeleggers.

  Julien-Pierre Nouen: Er zijn duidelijke verschillen tussen landen. Duitsland heeft het moeilijk, maar Spanje en Italië doen het bijvoorbeeld erg goed. We verwachten het komende kwartaal dan ook een iets hogere groei van de Europese economie.

  Vincent Juvyns: Institutioneel staat Europa sterker dan tien jaar geleden.

  Tobias Schafföner: Doordat de economie het nog niet zo goed doet en de inflatie nog steeds actueel is, kan de Europese Centrale Bank (ECB) sneller ingrijpen, vóór de Fed dat doet.

  Julien-Pierre Nouen: De kans is groot dat de eerste renteverlaging er in juni komt.

  Joerg Held: Ik denk dat de ECB in een moeilijke situatie zit. De inflatiecijfers zijn goed, maar de economie blijft relatief zwak. En doordat de Fed aangegeven heeft niet al te snel te zullen verlagen, heeft dat ook een impact op Europa.

  Julie Dickson: Ik denk inderdaad dat de ECB zeker zal kijken naar wat de collega’s van de Fed doen.

  Vincent Juvyns: De verlaging van de rentevoeten komt er. Is het niet in juni, dan wel in september.

   

  Gaat het fiscale beleid de komende maanden in de richting van fiscale consolidatie, of gaan we, zoals Mario Draghi zei, de komende jaren rekening moeten houden met stevige tekorten?

  Tobias Schafföner: Als je de uitdagingen bekijkt waar Europa voor staat, dan besef je dat overheden veel geld zullen spenderen aan sociaal beleid en defensie. Terughoudendheid is geen optie.

  Vincent Juvyns: Toch zal er heel wat aandacht naar het terugschroeven van de begrotingstekorten gaan, omdat veel landen gewoon te veel interestlasten moeten dragen.

   

  Hoe kijken jullie aan tegen globalisatie of deglobalisatie?

  Julie Dickson: Ik zou vandaag eerder spreken over reglobalisatie. Tijdens Covid bleek dat erg veel productie uit China afkomstig was. Sindsdien hebben veel bedrijven delen van hun productie naar andere landen overgebracht, zoals India. Tegelijkertijd verhuizen heel wat ondernemingen fabrieken naar plaatsen die dichter bij de vraag liggen, ook wel near-shoring genoemd. Ik zou veel bedrijven dan ook eerder multilocal noemen dan multinational.

  Julien-Pierre Nouen: China verhoogt de capaciteit van de productie van goederen, maar de binnenlandse vraag volgt niet. Dit maakt dat China erop rekent om die producten te exporteren. We zullen in Europa dus geconfronteerd worden met nog meer goedkope Chinese producten. Maar er rijzen ook meer en meer vragen over het grote aanbod uit China, zodat er bijvoorbeeld nagedacht wordt over de taxatie van Chinese elektrische wagens. Ik denk dat dit thema ook de komende maanden erg actueel zal blijven.

  Tobias Schafföner: Het verhuizen van productie van China naar andere landen kan ook leiden tot minder efficiëntie, en een hogere inflatie.

   

  Assetallocatie. Welke aanbevelingen of oriëntaties geven jullie aan jullie klanten mee?

  Julien-Pierre Nouen: De waarderingen van aandelen in Europa zijn aantrekkelijk, zeker als je naar small caps kijkt.

  Tobias Schafföner: In bepaalde marktsegmenten zijn de waarderingen overdreven. De voorbije jaren leken aandelen de enige oplossing. Vandaag kan je ook terecht bij obligaties, en laat ons goud niet vergeten.

  Julie Dickson: Zelfs investment grade obligaties geven mooie rendementen. Je kan dus een evenwichtige portefeuille hebben waarbij behoorlijk wat dividenden uitgekeerd worden, maar die toch behoedzaam is en enkele risicovollere activa bevat. De obligaties zorgen ervoor dat je extra beschermd bent als aandelenmarkten volatiel blijven.  

  Joerg Held: We voelen ons goed bij de Amerikaanse dollar, al erkennen we dat de waarderingen van bepaalde Amerikaanse aandelen te hoog zijn. We geloven in het verbreden van de Amerikaanse economie en het feit dat rentevoeten op korte termijn tot 5% bedragen schept ruimte voor extra alternatieven.

  Vincent Juvyns: Er zijn veel onzekerheden. De enige zekerheid die er is, is dat cash binnen een jaar minder zal opleveren dan vandaag. Het komt er dus op aan om die cash te beleggen op lange termijn. We geloven nog steeds in technologie- en AI-aandelen, ook al lijken die vrij duur.

   

  Deel dit artikel