Wat is het verschil tussen een tak 23-verzekering en een bancair beleggingsfonds?

Als u wil beleggen, dan kunt u onder andere kiezen tussen een tak 23-levensverzekering en een beleggingsfonds bij een bank. Hoewel beide bepaalde gelijkenissen hebben, zijn er ook heel wat verschillen. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

In dit artikel

  Een belangrijke gelijkenis tussen beide is het belang van het beleggingsfonds voor het uiteindelijke rendement.

  • Bij een tak 23-verzekering wordt het rendement bepaald door de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen.
  • Bij een beleggingsfonds bij een bank wordt het rendement ook rechtstreeks bepaald door de performance van het fonds zelf.

  Maar er zijn ook belangrijke verschilpunten:

  • Bij een tak 23-verzekering kunt u een aantal aanvullende waarborgen onderschrijven. Denk aan een overlijdensdekking, een waarborg Arbeidsongeschiktheid, een dekking Premievrijstelling …
  • Bij een tak 23-verzekering betaalt u geen beurstaks, maar wel een premietaks van 2% (op het moment van uw storting). Bij een bancair beleggingsfonds betaalt u wel beurstaks, maar geen premietaks van 2%.
  • Op de meerwaarde van een tak 23-polis betaalt u geen roerende voorheffing, tenzij wanneer de polis voorziet in een gewaarborgd rendement en u het geld niet langer laat staan dan 8 jaar en 1 dag of wanneer de polis voorziet in een overlijdensdekking van minstens 130%. Bij een beleggingsfonds bij een bank betaalt u roerende voorheffing (27%) op de meerwaarde van het fonds als dit minstens voor 25% in vastrentende belegt.
  • Via een tak 23-verzekering kunt u uw successie voordelig regelen.
  • Voor een tak 23-verzekering geldt geen aangifteplicht. Die is er wel voor beleggingsfondsen in bepaalde activa.

  Meer info over de Tak 23 verzekering.

  Deel dit artikel