Wat gebeurt er met mijn VAPZ als ik niet langer een zelfstandige activiteit uitoefen?

U hebt een tijdje een zelfstandige activiteit uitgeoefend, maar dat is verleden tijd. U had toen evenwel een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afgesloten. Wat gebeurt er met die polis en met het opgebouwde spaartegoed nu u geen zelfstandige meer bent?

In dit artikel

    Als u geen zelfstandige meer bent, kunt u ook geen bijdragen meer storten voor uw VAP¨Z-contract. U kunt het contract ook niet afkopen, tenzij u 60 bent of ouder. Concreet laat u uw VAPZ-polis dus gewoon onaangeroerd. Het opgebouwde tegoed blijft behouden en zal verder rente opleveren.  Op de eindvervaldag van uw contract wordt het kapitaal uitgekeerd. U kunt het ook al vanaf uw 60ste opvragen, maar dan betaalt u iets meer belastingen en moet u mogelijk een uitstapvergoeding betalen.

    Deel dit artikel