Waar investeer je vandaag best in?

Tijdens een boeiend webinar lichtte Evert Van Meeuwen, Portfolio Manager bij NN, de recentste evoluties op de financiële markten toe. Hij gaf daarnaast ook enkele concrete tips voor beleggers.

gettyimages-1169539462.jpg
In dit artikel

  “Er was het voorbije jaar heel wat onzekerheid: de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en daaropvolgende renteverhogingen door centrale banken, de bankencrisis in de VS, het conflict in Gaza, … Toch is het belangrijkste nieuws dat de kerninflatie sterk gedaald is. Dat opent immers perspectieven voor beleggers. Niet in het minst voor wie interesse heeft in obligaties. De combinatie van redelijk hoge intrestvoeten en een dalende inflatie zijn immers een mooi kader voor obligaties, die de voorbije jaren weinig in trek waren.”

   

  Waarop letten bij obligaties?

  Je kan kiezen tussen overheids- en bedrijfsobligaties.

  • Overheidsobligaties worden over het algemeen als veilig aanzien, al kunnen ook overheden failliet gaan. Italiaanse en Griekse obligaties houden bijvoorbeeld meer risico in dan bijvoorbeeld Duitse. In het vierde kwartaal van 2023 piekten de rendementen van overheidsobligaties.
  • Het verwachte rendement van een obligatie bestaat uit de optelsom van het rendement voor de obligatie zonder risico en het extra rendement voor het kredietrisico. Bij Europese bedrijfsobligaties krijg je gemiddeld een extra rendement van 1,5% voor Investment Grade-obligaties (kwaliteitsobligaties). In de VS is dit 1%. Voor high yield-obligaties (meer risicovolle obligaties) liggen de verwachte extra rendementen wat hoger.

  “Belangrijk is dat je als belegger niet enkel naar het verwachte rendement van obligaties kijkt, maar bijvoorbeeld ook naar de duratie. Die geeft de rentegevoeligheid aan. Ook is het interessant om te kiezen voor een belegging in actief beheerde obligatiefondsen. Waarom? Omdat een actieve fondsbeheerder echt wel een meerwaarde kan bieden door in te spelen op de duratie, de economische situatie correct in te schatten, meer of minder kredietrisico te nemen, … Voorts kan zo’n beheerder extra rendement genereren door bv. tactisch in te spelen op de verschillende duurtijden van obligaties.”

   

  Aandelen blijven interessant

  Aandelen blijven volgens Evert Van Meeuwen op lange termijn de beste optie voor een hoger rendement. Feit is wel dat 2022 een slecht jaar was voor de aandelenmarkten, en dat er in 2023 een zeker herstel was. Toch werden de markten in 2023 vooral beheerst door zeven grote technologieaandelen, waaronder Meta, Microsoft, Alphabet, Amazon, …). Die zeven aandelen lieten een stijging met maar liefst 71% optekenen. De S&P 500, die de 500 grootste bedrijven in de VS groepeert, steeg met 19%, maar de S&P 500 zonder deze zeven grote techaandelen steeg maar 6%. “Groeiaandelen hebben dan ook sterk gepresteerd in 2023, dankzij die techbedrijven. Waardeaandelen blijven voorlopig wat achter. Qua regio doen Amerikaanse aandelen het veel beter dan aandelen van andere werelddelen. De reden ligt opnieuw bij de performance van de techspelers.

   

  Wat mogen beleggers verwachten voor 2024?

  Het IMF verwacht groei in 2024, en dus wellicht geen recessie. Maar de groei blijft beperkt: tussen 2,1% en 2,5% in Europa en rond 1,5% in de VS. Wereldwijd wordt een groei verwacht van 3%, in China iets meer dan 4%. De inflatie zal wellicht dalen, waardoor de markt meerdere rentedalingen verwacht in 2024: tot 4% in de VS en tot 2,6% in Europa.

  Waarop mikken beleggers volgens Evert Van Meeuwen best? “Obligaties met een relatief hoog recurrent rendement zijn interessant als intrestvoeten dalen. Flexibele fondsen hebben het lastig gehad, maar bieden nu terug mooie perspectieven. Aandelen zijn moeilijk om in te schatten op korte termijn, want er spelen heel wat factoren. BlackRock vermeldt in zijn prognoses op 30 jaar wel groeiperspectieven van 5,3% in de VS, 7% in Europa en 8,9% in China. Op korte termijn raad ik beleggers aan om geïnvesteerd te blijven, recurrent in te stappen, voldoende te spreiden en zeker niet te verkopen na een crash.”

   

  Deel dit artikel