Voor wie is tak 26 interessant?

Producten van tak 26 zijn levensverzekeringsproducten. In feite zijn het kapitalisatieverrichtingen. Er is geen verzekerde, geen begunstigde en geen risico. Ze hebben dus meer weg van een kasbon dan van een verzekering. Verzekeraars kennen op een tak 26-product een gewaarborgd rendement toe en een eventuele winstdeelname in functie van de resultaten.

In dit artikel

  De interesse voor producten van tak 26 is gegroeid sinds 2006. Vanaf dat jaar werd immers een premietaks van 1,1% geheven op de premies van individuele levensverzekeringen van tak 21 en tak 23. Rechtspersonen betalen zelfs 4,4% premietaks. Bepaalde types zijn wel vrijgesteld zoals het pensioensparen en het VAPZ. Producten van tak 26 ontsnappen aan deze taks, wat hen meteen een pak aantrekkelijker maakt.

   

  Vennootschappen en rechtspersonen

  Een tak 26-product is interessant voor een vennootschap om in te beleggen. Om te beginnen sparen ze een premietaks van 4,4% uit. Op het rendement moet wel 15% roerende voorheffing betaald worden. Vennootschappen moeten echter in ieder geval vennootschapsbelasting betalen op het totale rendement en kunnen die roerende heffing in mindering brengen. Bovendien moet een tak 26-product niet in mindering gebracht worden van de berekeningsbasis voor de notionele interestaftrek. Rechtspersonen die onderworpen zijn aan de rechtspersonenbelasting zoals vzw’s, betalen wel roerende voorheffing als finale belasting, maar net als vennootschappen sparen ze wel de premietaks van 4,4% uit. Het feit dat er geen verzekerde en geen begunstigde is, maakt van een tak 26-product een handig en veilig spaarmiddel voor bedrijven, verenigingen of vzw’s. Een sportclub kan bijvoorbeeld het lidgeld van de leden in zo’n polis steken in afwachting van nieuwe investeringen in materiaal of infrastructuur.

   

   

  Particulieren

  Ook voor particulieren kan een tak 26-product interessant zijn, maar dan wel op korte of middellange termijn. De reden hiervoor ligt bij de roerende voorheffing. Bij een levensverzekering van tak 21 wordt op het rendement, dat minimaal 3,25% bedraagt, roerende voorheffing toegepast. Indien het contract echter een looptijd heeft van meer dan acht jaar, dan is het rendement vrijgesteld. Producten van tak 26 genieten echter niet van deze vrijstelling. Enkel voor een periode van maximaal acht jaar is het dus interessant om voor een tak 26 te gaan omdat de premietaks dan wordt uitgespaard. Jonge gepensioneerden die bijvoorbeeld een centje willen sparen zonder risico, kunnen dit doen met zo’n tak 26-product.

   

   

  Nadelen

  Een tak 26-product is een interessant en veilig spaarproduct voor zowel rechtspersonen als particulieren die hun geld op middellange termijn willen laten renderen zonder risico. Het rendement van een tak 26-product wordt immers gewaarborgd tot het einde van de looptijd. Houd er wel rekening mee dat vaak een minimale inleg vereist is en er instap- en beheerskosten aangerekend worden. Een mogelijk nadeel is het feit dat er, zoals bij een tak 21-polis, geen bijkomende waarborgen opgenomen kunnen worden zoals invaliditeit of overlijden. Wie zijn kapitaal vervroegd wenst op te vragen, betaalt ook uitstapkosten, maar vaak vallen die na vier jaar weg. Elke verzekeraar legt zijn eigen voorwaarden vast die best vooraf grondig gecheckt worden.

   

  Deel dit artikel