Tweede pensioenpijler is fiscaal en financieel voordelig voor zelfstandigen

Het wettelijk pensioen van zelfstandigen is meestal lager dan dat van werknemers en ambtenaren. Gelukkig kunnen zij via de tweede pensioenpijler een extra financiële buffer opbouwen. Onze exper Bart Chiau legt uit hoe ze dat best aanpakken.

mature woman
In dit artikel

  Investeren in de tweede pensioenpijler bezorgt zelfstandigen een extra appel voor de dorst, bovenop hun wettelijk pensioen. Dat levert ook fiscale voordelen op. VAPZ-premies zijn aftrekbaar als beroepskost en laten de sociale zekerheidsbijdragen dalen.

  ‘Daarnaast is er de POZ (Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen)’, zegt Bart Chiau, Senior Expert bij NN en professor aan de faculteit economie van de Universiteit Gent. ’Die stortingen leveren een belastingvermindering op in de personenbelasting.’

  Dat maakt een POZ fiscaal minder aantrekkelijk dan een VAPZ, al heeft een POZ andere troeven. In een POZ kan je investeren in beleggingsfondsen, waardoor het potentiële rendement hoger ligt dan bij een VAPZ.

  Ondernemers met een vennootschap kunnen ook via een IPT (Individuele Pensioentoezegging) sparen voor hun pensioen. IPT-premies zijn aftrekbaar van de belastbare winst van de vennootschap.

  Hoe sneller, hoe beter

  ‘Het is zelden te laat om te starten met het opbouwen van een aanvullend pensioen. Uiteraard zijn de gerealiseerde reserves het grootst bij wie er jong genoeg mee begint’, tipt Chiau.

  ‘Wie dertig jaar lang premies stort in een IPT-contract via een tak23-levensverzekering gekoppeld aan beleggingsfondsen, zal doorgaans meer rendement op dat kapitaal realiseren dan iemand die dat tien jaar doet.’

  Het opgebouwde aanvullend pensioen in de tweede pijler kan op de wettelijke pensioenleeftijd uitgekeerd worden. Dit gebeurt in één keer onder de vorm van kapitaal, ofwel maandelijks of jaarlijks als rente.

  ‘Wie werkt tot de pensioenleeftijd of een volledige loopbaan heeft, betaalt minder belastingen bij het opnemen van die reserves’, zegt Chiau. ‘Dat motiveert mensen om zo lang mogelijk te blijven werken.’

  Vastgoedfinancieringen

  In de tweede pijler kunnen zelfstandigen de tegoeden van een VAPZ, POZ of IPT niet opvragen vóór hun wettelijke pensioenleeftijd, behalve voor vastgoedfinancieringen.

  Chiau: ‘Zelfstandigen kunnen de aankoop van een bestaand pand, een nieuwbouw of verbouwingen van vastgoed binnen de Europese Economische Ruimte (EER) financieren met een deel van de opgebouwde pensioenreserves. Dat kan met een inpandgeving, waarbij het pensioenplan als waarborg dient, of door een voorschot op te nemen.’

  Kortom: dankzij de tweede pensioenpijler vullen zelfstandigen hun pensioeninkomen aan, genieten ze van fiscale voordelen én kunnen ze investeren in vastgoed. Stuk voor stuk belangrijke bouwstenen om een comfortabel pensioen op te bouwen.

  ‘Daarnaast blijft het verstandig om te sparen in de derde pensioenpijler, via een individuele levensverzekering of via het fiscaal gestimuleerde pensioensparen. Ook de vierde pijler, met individuele spaarformules zonder fiscaal voordeel, is zinvol voor ondernemers’, besluit Chiau.

  Deel dit artikel