Tips voor student-ondernemers in spe

De combinatie studeren en ondernemen wint de laatste tijd gestaag aan populariteit sinds het nieuwe statuut van student-ondernemer van kracht werd begin 2017. En ook de ondersteuning van zowel Unizo als de universiteiten bij de stap naar het ondernemerschap werkt stimulerend.

bbm_521518875_20.jpg
In dit artikel

  Wie zijn ze? 

  Student-ondernemers zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die een zelfstandige activiteit uitoefenen, terwijl ze studeren in een onderwijsinstelling in België of in het buitenland om een diploma te behalen dat erkend wordt door een bevoegde Belgische overheid.[1] Om aanspraak te kunnen maken op dit statuut, moeten ze het sociaal verzekeringsfonds, waarbij ze als zelfstandige zijn ingeschreven, een verklaring bezorgen dat ze de lessen op regelmatige basis volgen. Bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen stonden er eind juni 2018 6.163 op de teller.

  Met dank aan Unizo

  Allicht heeft dit succes te maken met het nieuwe statuut dat op basis van een voorstel van Unizo (Unie van Zelfstandige Ondernemers) van kracht werd op 1 januari 2017. Vanaf dat ogenblik werd de student-zelfstandige niet langer beschouwd als een zelfstandige in bijberoep en kwam er een gunstige regeling voor de sociale bijdragen. De student-ondernemer is sindsdien zelf titularis van zijn gezondheidsuitkeringen wanneer zijn inkomsten meer dan 6.775,25 euro bedragen. Verdient hij minder, dan betaalt hij geen sociale bijdragen en blijft ten laste van de ouders. Wat de verschuldigde sociale bijdragen betreft, betaalt de student-ondernemer 20,05% tot 13.550,50 euro, terwijl hij bij hogere inkomsten evenveel afdraagt als een zelfstandige in hoofdberoep. [2]

  Kinderbijslag

  Student-ondernemers kunnen ook het recht op kinderbijslag behouden voor zover de beroepsactiviteit beperkt blijft. Het komt erop neer dat ze slechts 240 uren mogen werken in het eerste, tweede en vierde kwartaal, terwijl dat onbeperkt mag in het derde kwartaal.

  Succesvol

  Om jonge ondernemers te motiveren kiest Unizo jaarlijks de student-ondernemer van het jaar. In 2018 kaapte het Gentse bedrijf Boogoo, dat cocktailijsjes met een lichte alcoholtoets maakt, de prijs weg. 

  Dat studeren en ondernemen perfect samengaan, toont Pieter Steger (24), laatste Master Handelswetenschappen aan de KULeuven en zaakvoerder van SDS, Steger Digital Services: “Ik had al lang interesse in de digitale sector en wilde de louter theoretische universiteitskennis aanvullen met praktijkgerichte ervaring. Na een kostenanalyse zocht ik via familie en vrienden bedrijven met wie ik in zee kon gaan en dat verliep eigenlijk heel vlot. Ik kan zeker iedereen aanraden om met ondernemen te starten, want je leert in een jaar tijd meer dan tijdens vier jaar studie.”

  Hoe starten?

  Maar hoe stamp je nu een eigen bedrijf uit de grond? Er zijn tal van websites waar je terechtkan. Nuttige info over de wettelijke verplichtingen, sociale bijdragen, fiscale gevolgen, je rechten vind je o.a. hier en hier. De verschillende universiteiten geven student-ondernemers ook een duwtje in de rug door juridisch of technisch advies aan te bieden, naast begeleiding door ervaren ondernemers. Aan de Gentse unief is bijvoorbeeld de dienst 'Durf Ondernemen' actief, terwijl je bij de KULeuven kan aankloppen bij de Lcie (Leuven Community for Innovation drive Entrepreneurship).

  Goed idee

  Naast het hebben van een goed idee is het belangrijk dat je gewoon durft te starten. Besef goed dat ondernemen een risico inhoudt en veel tijd van je zal vergen. Pieter Stegers’ advies: “Laat je vooral bijstaan, zodat je fiscaal in orde bent met alle administratieve verplichtingen (btw-aangifte, enz.) en je niets over het hoofd ziet. Informeer je ook voldoende en doe beroep op je netwerk of op andere ondernemers. Een laatste tip: zorg dat je de recentste gegevens en cijfers raadpleegt als je online informatie zoekt.”

  Goed verzekerd

  Als student-ondernemer ben je verplicht een verzekering beroepsaansprakelijkheid af te sluiten die de gevolgen dekt van schade die je onbedoeld aan een klant berokkent. Heb je als student-ondernemer een eigen pand, dan is een brandverzekering die schade dekt door brand, storm, water en vandalisme zeker een must. Je kan deze verzekering ook koppelen aan een inboedelverzekering of een dekking tegen diefstal.

  Daarnaast heb je nog een aantal niet verplichte verzekeringen, zoals een verzekering die je kosten van een ziekenhuisopname geheel of gedeeltelijk terugbetaalt (hospitalisatieverzekering) of een dekking voor burgerlijke aansprakelijkheid. Deze is nuttig als je onopzettelijk schade aan een derde berokkent. Let wel, het gaat hier dan niet om een klant.

  Xanthe Blankert-Scheenjes, Senior Segment Marketing Expert : “Weet je al dat je na je studies zelfstandige in hoofdberoep gaat blijven, dan kan je alvast beginnen met pensioensparen. Op termijn kan je dit dan combineren met het fiscaal interessante Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) of de Individuele Pensioentoezegging (IPT) voor vennootschappen. Vraag zeker jouw verzekeringsmakelaar tijdiginformatie over de mogelijkheden en welke voor jou nuttig zijn of niet. Hij helpt je graag verder op weg.”


  [1]Je moet ingeschreven zijn voor minstens 27 studiepunten of 17 lesuren per week en regelmatig de lessen volgen.

  [2]Deze cijfers gelden voor 2018.

  Deel dit artikel