Nog enkele tips voor het afsluiten van een overbruggingskrediet

In dit artikel

  Hoe verloopt de aflossing van een overbruggingskrediet?

  Typisch voor een overbruggingskrediet is dat u tijdens de looptijd geen kapitaal terugbetaalt maar enkel interesten. Op het moment dat uw middelen vrijkomen, betaalt u dan het volledige kapitaal terug. Soms wordt er geen afbetalingsschema opgesteld en kunt u zelf bepalen hoe u afbetaalt, zolang het volledige krediet maar op de vervaldag terugbetaald is.

  Het bedrag van uw overbruggingskrediet is gelinkt aan de schatting van de woning die u wilt verkopen. Als u de verkoopopbrengst overschat, dan zal u op het einde van de looptijd dus zelf met het verschil op de proppen moeten komen. Het is dus belangrijk een realistische schatting te maken. Om dergelijke problemen te voorkomen, bouwen de meeste financiële instellingen een marge in en lenen ze slechts 80% van de geschatte waarde. Slaagt u er op het einde van de looptijd toch niet in om het volledige krediet terug te betalen, dan zit u met de gebakken peren. De bank zal u dan mogelijk een aflossingsplan voorstellen of uw overbruggingskrediet omzetten naar een klassieke hypothecaire lening met een langere looptijd en een aangepaste rentevoet.

  Wilt u sneller terugbetalen, dan zal dat afhankelijk van uw financiële instelling extra kosten of een wederbeleggingsvergoeding met zich meebrengen. Bij een aantal banken kan dit echter kosteloos.

  Levert een overbruggingskrediet fiscale voordelen op?

  Typisch voor een overbruggingskrediet is dat u gedurende de looptijd enkel interesten afbetaalt en geen kapitaal. Pas op de einddatum van dit soort krediet moet u met het volledige kapitaal over de brug komen.

  Een overbruggingskrediet voldoet niet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de aftrek enige eigen woning. De looptijd is onder meer te kort. Bij een overbruggingskrediet wordt vaak geen hypotheek gevestigd. De interesten die u afbetaalt, komen wel in aanmerking voor interestaftrek. U mag de interesten dus aftrekken van uw totaal belastbaar onroerend inkomen.

  Stel, u gaat een overbruggingskrediet aan zonder hypothecaire inschrijving om een nieuwbouwwoning te financieren. Na de verkoop van uw vorige woning gaat u een hypothecaire lening aan met als doel een deel van uw overbruggingskrediet af te lossen. In dat geval is die hypothecaire lening niet bestemd voor de aankoop van de enige en eigen woning, maar voor de aflossing van uw overbruggingskrediet. Deze hypothecaire lening komt dus evenmin in aanmerking voor de aftrek voor enige en eigen woning. Enkel de interesten die u betaalt, komen in aanmerking voor de gewone interestaftrek.

  Wat als de kredietnemer overlijdt?

  Het risico dat de kredietnemer overlijdt voor het krediet terugbetaald is, is een pak kleiner bij een overbruggingskrediet dan bij een klassieke hypothecaire lening. De looptijd bedraagt immers maximaal drie jaar. De bank zal dan ook zelden het afsluiten van een schuldsaldoverzekering als voorwaarde stellen. Bovendien dekt zo’n schuldsaldoverzekering het overlijdensrisico voor een afbouwend kapitaal en blijft het kapitaal van een overbruggingskrediet gedurende de ganse looptijd hetzelfde aangezien enkel interesten afbetaald worden. Als uw huis sneller verkocht geraakt dan voorzien, dan zou u trouwens in verhouding tot het risico een veel te hoge premie betalen.

  Toch bouwen banken een aantal veiligheden in. Zo zullen ze meestal enkel een overbruggingskrediet toekennen aan klanten die ze kennen en vertrouwen. Uw relatie met uw bank speelt een belangrijke rol. Bovendien kent de bank meestal slechts een overbruggingskrediet toe voor ongeveer 80% van de geschatte waarde. Die schatting gebeurt immers niet altijd door een expert of de bank, maar vaak door de klant zelf. Als de situatie zich zou voordoen dat de woning gedwongen verkocht moet worden, bijvoorbeeld na een overlijden, dan levert dit meestal ongeveer 80% van de geschatte waarde op. De bank zit dus safe. Om bovendien zeker te zijn dat de verkoopopbrengst naar de bank gaat, zal ze een brief sturen naar de verkoopsnotaris met de melding dat de opbrengst gestort moet worden op de interne rekening van de bank.

  Deel dit artikel