Mijn partner overlijdt. Wat met de lening, de huur en de andere kosten?

Je bent getrouwd, maar je echtgeno(o)t(e) overlijdt plots. Wat gebeurt er met bestaande contracten of overeenkomsten, zoals een lening, huurcontract … ?

bbm_ma35765.jpg
In dit artikel

  Algemeen principe

  Contracten vervallen niet zomaar door een overlijden. In principe nemen de erfgenamen de plaats in van de overledene. Dat is niet het geval voor overeenkomsten waarbij de kennis, vaardigheden of persoonlijkheid van de overledene essentieel was voor de uitvoering ervan. Denk bijvoorbeeld aan een pianoconcert, fotoshoot …

  Huurovereenkomst

  Zonder verdere bepalingen zal een huurcontract bij het overlijden van je partner overgaan op diens erfgenamen. Dat kan jijzelf zijn (bv. als je gehuwd of wettelijk samenwonend bent en het contract op naam van je partner stond), maar ook zijn of haar kinderen, ouders ... (als jullie feitelijk samenwonen). In een huurcontract kan een clausule opgenomen worden die de overeenkomst beëindigt als de huurder overlijdt. Ook zijn clausules mogelijk die, in geval van overlijden van de huurder, voorzien in een verkorte opzegtermijn. 

  Lening

  Een schuldsaldoverzekering zorgt ervoor dat (minstens een gedeelte van) de resterende leninglast wegvalt. Is er geen schuldsaldoverzekering, dan zullen de erfgenamen de rest van de lening volledig zelf moeten afbetalen. Daarom is het niet alleen belangrijk om een schuldsaldoverzekering te onderschrijven, maar ook om dit voor elk van beide partners te doen. 

  Lees hier meer over de schuldsaldoverzekeringen van NN.

  Telefoon-, elektriciteits- en gasfacturen

  Ook deze contracten lopen gewoon verder en moeten dus stopgezet worden indien ze niet langer nodig zijn. Het is aangewezen om zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken leveranciers.

  Deel dit artikel