Ik werk bij de overheid en neem een loopbaanonderbreking-eindeloopbaan! Welke invloed op mijn pensioen?

Ambtenaren die het einde van hun carrière naderen, kunnen het ook rustiger aan doen. Dankzij het stelsel van "loopbaanonderbreking-eindeloopbaan", kunnen zij hun prestaties verminderen in opeenvolgende periodes van minstens 3 maanden, en dit tot aan het pensioen. Er bestaat de mogelijkheid om de werkduur te verminderen met een vijfde, een vierde, een derde of een half. De situatie is tamelijk ingewikkeld, daarom is het veiliger te verwijzen naar de website van de RVA en van de RVP

In dit artikel

  Invloed op je wettelijk pensioen

  Ook hier is er een verschil voor de perioden vóór en na 2012. Opgelet: 1 september is hier de referentiedatum. Deze loopbaanonderbreking was vóór deze datum mogelijk vanaf 50 jaar. Alle perioden ervoor worden gelijkgesteld op basis van het normaal fictief loon, indien een onderbrekingsuitkering door de RVA werd betaald.

  Na die datum werd, zoals voor de werknemers uit de privésector, de leeftijd om een loopbaanonderbreking te nemen in de eindeloopbaanregeling opgetrokken tot 55 jaar voor eerste aanvragen of verlengingsaanvragen die ingingen na 31 augustus 2012, of voor eerste aanvragen of verlengingsaanvragen die ingingen vóór 1 september 2012 en die de RVA ontving na 31 oktober 2012.

  Overgangsmaatregelen en uitzonderingen

  Er werden ook een aantal overgangsmaatregelen voorzien voor bijzondere situaties. Het oude stelsel bleef van toepassing voor statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden van de overheid van minimum 50 jaar die zich al in het oude loopbaanstelsel bevonden en die bij hun eerste aanvraag of verlengingsaanvraag het eindeloopbaanstelsel aanvroegen tot aan de normale pensioenleeftijd, evenals voor de eerste aanvragen of verlengingsaanvragen door de werkgever vóór 16 maart 2012 en door de RVA vóór 1 september 2012 ontvangen.

  Voor zware beroepen en voor mensen met een carrière van minimum 28 jaar bleef de grens van 50 jaar bestaan voor een vermindering met een vijfde.

  Gelijkstelling

  Na 1 september 2012 werd de gelijkstelling ook iets minder gunstig. In de meeste gevallen gebeurt de gelijkstelling nu op basis van het beperkt fictief loon (minimumjaarrecht per loopbaanjaar, 23.374,55 euro voor 2016). In bepaalde gevallen wordt de gelijkstelling echter op het normaal fictief loon gebaseerd. Dit is zo voor wie een zwaar beroep uitoefent en zijn activiteit met een vijfde vermindert, voor het aantal dagen dat overblijft in de gewone loopbaanonderbreking en voor de eerste 312 (voltijdse) gelijkgestelde dagen die volgen op de maand waarin men 60 wordt.

  Statutair of contractueel?

  Voor de aanvraag van een deeltijdse loopbaanonderbreking tot aan de pensioenleeftijd bestaan er enkele verschillen tussen statutaire ambtenaren en contractuele personeelsleden van de overheid. Inderdaad, wat voor de mensen uit de eerste categorie een recht is, is voor die van de tweede categorie slechts een gunst. Voor de andere verschillen verwijzen wij naar deze website.

  Bij de Vlaamse overheid

  De Vlaamse overheid is door de zesde staatshervorming ook bevoegd geworden voor de het loopbaanonderbreking-eindeloopbaanstelsel. Ook dit stelsel valt voortaan onder het systeem van zorgkrediet, dat op 2 september 2016 van start ging. De Vlaamse aanmoedigingspremies worden geïntegreerd in dit nieuwe stelsel. Meer details over deze hervorming op deze website.

  Deel dit artikel