Hoelang moet ik deze documenten bewaren? (5 tot 30 jaar)

Wij hebben reeds gezien welke documenten u best tot twee jaar bewaart. Er zijn natuurlijk ook documenten die u veel langer moet bewaren.

In dit artikel

  Vijf jaar

  Zoals we reeds gezegd hebben, moet degene die zijn werkelijke kosten aangeeft, alle bewijzen in verband met deze kosten ook vijf jaar lang bewaren, omdat de belastingcontroleur vijf jaar de tijd heeft om een "rechtzetting" te eisen. Om dezelfde reden moet iedereen alle bewijsstukken in verband met de belastingaangifte ook vijf jaar bewaren. Maar omdat er uitzonderingen bestaan, raden sommigen aan deze duur te verdubbelen. Wie nog kijk- en luistergeld moet betalen, moet het bewijs ervan ook vijf jaar bewaren. Opmerkelijk, als men weet dat de meeste landgenoten die niet meer moeten betalen.

   

  Alle bancaire documenten, kwitanties van hypothecaire kredieten of leningen, bewijzen i.v.m. erelonen van notarissen en advocaten moeten vijf jaar bewaard worden. Ook voor vele verzekeringsdocumenten geldt dezelfde tijdsduur: betalingsbewijzen van levensverzekering en overlijdensverzekering met fiscale aftrekbaarheid, uitbetaling van het kapitaal, enz.. Indien u huurder bent, moet u de huurkwitanties ook vijf jaar bewaren, en uw huurcontract moet u tot vijf jaar na het verlaten van de woning bewaren.

   

  Tien jaar

  We gaan nu over tot een langere periode: tien jaar. Dit is de periode voor de meeste bewijzen in verband met onroerende goederen : contract van en briefwisseling met de architect en/of de aannemer, hun facturen, andere facturen i.v.m. werken, verzekeringscontracten over onroerende goederen, enz.. Dit geldt ook voor documenten van mede-eigenaarschap, enz.. Het is aangeraden alle documenten i.v.m. uw belastingaangifte gedurende 10 jaar te bewaren: attest van belastingheffing, bewijzen van verminderingen en aftrek, enz.

   

   

  Dertig jaar

  De volgende categorie zijn de documenten die dertig jaar bewaard moeten worden. Hier vindt men allerlei documenten van verschillende aard. Het gaat hier eerst en vooral om documenten in verband met het werk : arbeidscontract, ontslagbrief, arbeidscertificaat, attest van werkstopzetting bij ziekte of ongeval, bewijs van betaling van sociale uitkeringen, enz. (minimum tot aan de pensioenleeftijd). Ook het bewijs van de betaling van een schadevergoeding als gevolg van een vonnis moet men dertig jaar lang bewaren, evenals een samenlevingscontract.

   

  Denk eraan dat u het jaarlijks uittreksel van de CIMIRe (Multisectoriële individuele rekening), moet bijhouden tot uw pensioendossier volledig geregeld is. Dit is zeker van belang indien u een "gemengde" carrière gehad hebt.

  Er rest ons nog een aantal documenten te bekijken die men best levenslang bewaart. Wij zullen ook een blik werpen op een aantal bijzondere en variabele gevallen.

  Deel dit artikel