Hoe speel je als belegger in op de huidige volatiele financiële markten?

Tijdens een online infosessie op 7 juni 2022 van NN Academy gingen Evert Van Meeuwen, CFA en Portfolio Manager bij NN, en Bart Gielis, Senior Client Relationship Manager bij NN Investment Partners, dieper in op de actuele trends in de financiële markten. Ook gaven ze concrete tips mee om daar optimaal op in te spelen.

Evert van Meeuwen
In dit artikel

  Het eerste halfjaar van 2022 gaf blijk van veel volatiliteit op de financiële markten. “Je zou verwachten dat het beursklimaat, met de heropening van de economie na de coronapandemie, erg positief zou zijn, maar dat bleek niet meteen het geval”, vertelt Evert Van Meeuwen. “Er is immers de bezorgdheid om de hoge inflatie. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, probeert die inflatie via renteverhogingen te verlagen, door de economie op die manier wat af te remmen, maar om de hoek loert het gevaar van een recessie. Het is dus een moeilijk pad dat bewandeld moet worden.

  Bovendien stelt het inflatievraagstuk zich wereldwijd. Zo bedroeg de inflatie in de eurozone in mei 2022 maar liefst 8,1%. De snelle stijging van de energieprijzen zijn daar natuurlijk niet vreemd aan. Als we de explosie van die energieprijzen buiten beschouwing laten, dan bedraagt de inflatie echter nog altijd 4,4%. Het komt erop aan om niet in een inflatiespiraal terecht te komen, waarbij kosten oplopen, producten duurder worden, werknemers hogere lonen verwachten … wat op zijn beurt weer tot hogere kosten, duurdere producten, … leidt. Al moeten we ook toegeven dat de hoge inflatie niet helemaal onverwacht komt. In de lente van 2021 waren er al indicatoren die aangaven dat dit eraan zat te komen. Bovendien is inflatie niet het enige probleem dat op de financiële markten weegt. Er zijn bijvoorbeeld ook de oorlog in Oekraïne en het zero-covidbeleid in China dat de export vanuit dat land naar de rest van de wereld bemoeilijkt, …”

   

  Obligatie- versus aandelenmarkten

  De obligatiemarkt kent in 2022 volgens Van Meeuwen “tot nu toe een verschrikkelijk jaar. De meeste obligatiefondsen staan medio juni 2022 op een YTD-rendement van -10% of nog zwakker. Al jaren zagen we dat de obligaties heel hoog gewaardeerd werden, met lage en soms zelfs negatieve toekomstige rendementen. Wat gebeurt er echter medio 2022? Er worden nieuwe obligaties uitgegeven met hogere intrestvoeten, waardoor de oudere obligaties verder in waarde dalen. Maar door de daling in waardering wordt het verwachte toekomstige rendement wel hoger. Betekent dit dat het moment daar is om overwegend in te stappen in obligatiefondsen? Persoonlijk vind ik dat nog iets te vroeg, maar feit is wel dat obligatiefondsen interessanter worden.”

  En wat met de aandelenmarkten? Ook die hebben een zwak halfjaar achter de rug. De MSCI All Countries Index (ACWI), die de grootste bedrijven wereldwijd groepeert, noteerde sinds begin 2022 een rendement van -8%. Evert Van Meeuwen: “Maar onderhuids zitten er toch heel wat verschillen tussen aandelenfondsen. Zo hebben fondsen die vooral inzetten op groeibedrijven, technologie en digitalisering in 2020 en 2021 sterk gepresteerd, maar is hun waarde sinds november 2021 gemiddeld met 17% gedaald. Daartegenover staat dat fondsen die vooral op value mikken, het in 2022 redelijk ok gedaan hebben, met soms zelfs een beperkt positief resultaat. We merken deze evolutie doorheen verschillende regio’s, alsook bij flexibele fondsen: fondsen die weinig beleggen in obligaties, of vooral inzetten op korte duratie en mikken op value, hebben minder afgezien dan fondsen die zich vooral op groeibedrijven richten.”

   

  Aandacht voor value en dividenden

  “In moeilijke marktomstandigheden zoals vandaag is een iets defensievere benadering in aandelen zeker niet verkeerd”, aldus Bart Gielis. “Beleggen in valueaandelen zorgt ervoor dat een fonds in moeilijke marktomstandigheden beter beschermt tegen negatieve rendementen, terwijl het in een positief beursklimaat de benchmark min of meer volgt. De centrale banken beginnen nu eenmaal het geweer van schouder te veranderen: het einde van ‘easy money’ is in zicht. De overgang van Quantitative Easing (QE) naar Quantitative Tightening (QT) heeft een stevige impact op de aandelenmarkten: de value-stijl correleert positief met stijgende reële rentes en inflatie.”

  Maar ook dividenden zijn volgens Bart Gielis belangrijk. “We merken dat bedrijven vaak pas dividenden uitkeren aan de aandeelhouders als ze een bepaalde groeifase doorlopen hebben en sterk geleid worden. Je kan een dividend dan ook zien als een kwaliteitslabel voor een bedrijf. Een continue en structurele stroom van dividenden is een betrouwbaar signaal van het sterke bestuur en de toekomstplannen van een bedrijf. En als we kijken naar de totale langetermijnrendementen van aandelen, dan zijn dividenden daar het belangrijkste bestanddeel van. Dividenden zijn minder volatiel dan winsten en bieden een beter risico/rendementsprofiel, vooral tijdens een moeilijke economische periode. Voor beleggers is het ideaal om actief, en niet passief, te investeren in aandelen die dividenden uitkeren. Zo kan je het kaf, alias de onregelmatige dividenden, scheiden van het koren, stabiele bovengemiddelde dividenden. We noemen dit ook dividendduurzaamheid. Een voorbeeld van een fonds waarmee je investeert in duurzame dividenden is NN (L) Euro High Dividend. Het fonds belegt geografisch in de eurozone, en qua assets in kwalitatieve waardeaandelen die een duurzaam en aantrekkelijk dividend willen uitkeren. Er is ook een ESG-aspect met specifieke niet-financiële doelstellingen (SFDR-artikel 8). Ten slotte wordt het fonds sinds 1999 geleid door een zeer stabiel beheersteam, bestaande uit onder andere Nicolas Simar en Robert Davis.”

   

  Focus op kwaliteitsvol leven

  Een ander, erg relevant thema in de beleggerswereld is de groeiende aandacht voor levenskwaliteit. Bart Gielis: “We hebben het dan over de levensstandaard van mensen, met aandacht voor huisvesting, sanitair, water, elektriciteit en ICT-diensten. Voorts denken we aan een gezond lichaam en geest: gezonde consumptie, een actieve levensstijl en kwalitatief onderwijs. Ten slotte houdt levenskwaliteit ook verband met betaalbare gezondheidszorg en financiële inclusie. Een fonds dat sterk op deze trend inspeelt is NN (L) Health & Well-being. Het gaat om een thematisch wereldwijd aandelenfonds dat focust op gezondheid en welzijn. Het fonds belegt alleen in bedrijven die expliciet een positieve impact hebben op de levens(kwaliteit) van mensen wereldwijd. Het is bovendien weinig gecorreleerd met large cap bedrijven, waardoor het een ideaal accent vormt bovenop de klassieke gemengde fondsen. Doordat het thema van gezondheid en vergrijzing onze maatschappij nog vele decennia zal domineren, is het fonds erg relevant en zal het dat ook blijven.”

   

  Op zoek naar rendement via tak 23

  Wie uitzicht wil hebben op een hoger rendement dan via een spaarrekening, doet er goed aan om een belegging in een tak 23-levensverzekering te overwegen. Je rendement hangt dan af van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Doen die fondsen het goed, dan kan je een mooie return laten optekenen, al loop je natuurlijk ook wel een zeker beleggingsrisico. De twee vermelde fondsen passen perfect in zo’n tak 23-levensverzekering.

   

  Ontdek hier het tak 23-aanbod van NN.

  Deel dit artikel