Hoe en wanneer kan ik mijn polis opzeggen?

Een verzekeringspolis heeft een jaarvervaldag. De overeenkomst wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Wie zijn polis wilt opzeggen, moet een opzegtermijn respecteren. In de meeste contracten bedraagt die 3 maanden voor de vervaldag. In sommige gevallen kan dit op een ander moment. De opzegging moet gebeuren via aangetekend schrijven aan de verzekeraar en niet aan de verzekeringsmakelaar. Tijdens de opzegperiode blijft de dekking gewoon gelden.

In dit artikel


    Een verzekeringsnemer kan de overeenkomst opzeggen om verschillende redenen. Ze staan opgesomd in artikel 28 van de modelovereenkomst. Het einde van elke verzekeringsperiode is een opzegreden evenals het faillissement van de maatschappij. Ook na iedere aangifte van een schadegeval kan opgezegd worden, maar dan wel ten laatste 1 maand na de uitbetaling of weigering tot uitbetaling van schadevergoeding van de verzekeringsmaatschappij. Ook als de verzekeraar de algemene voorwaarden wijzigt of de premie verhoogt zonder zich aan de voorwaarden te houden kan een verzekeringsnemer de polis opzeggen. Wie zijn voertuig wegdoet en zijn nummerplaat inlevert, ontvangt een schrappingsbewijs. De verzekeraar schorst op basis daarvan de polis. Ook schorsing is een reden tot opzegging. De eerstvolgende vervaldag wordt de polis dan vernietigd en de premie die sinds de schrapping te veel betaald werd, wordt teruggestort.In de verzekeringsovereenkomst staan de redenen en modaliteiten van opzeg vermeld.

    Deel dit artikel