Het NN Pensioenmemorandum

De toenemende kosten van pensioenuitgaven zijn een uitdaging. We werken gemiddeld 34,5 jaar en genieten vervolgens gemiddeld 24 jaar van ons pensioen. Dit wordt nog duidelijker als we rekening houden met de volledige levensduur. Hieruit blijkt dat de inkomsten uit 40% werkjaren de uitgaven moeten dekken voor de overige 60% van ons leven, waaronder de pensioenperiode. Er is behoefte aan een pensioenmodel dat rekening houdt met deze realiteit om de betaalbaarheid, de billijkheid en de solidariteit te garanderen, en dat tegelijk voldoende flexibel is. 

couple biking
In dit artikel

   

  De zes pensioenvoorstellen van NN: 

  1. Vervang de pensioenleeftijd door loopbaanjaren

  Maak iedereen bewust en verantwoordelijk voor de eigen loopbaan waarbij enkel het aantal jaren telt.

  2. Voer een duidelijke correlatie in tussen arbeid en pensioensopbouw

  Een sterkere relatie tussen beroepsinko¬men en pensioenuitkering, met een beperking van de gelijkgestelde perio¬des, zorgt voor verdere responsabili¬sering van de indivi¬duele loopbaan.

  3. Hervorm de berekening van de huidige pensioenen

  Het proportioneel aftoppen van de groei van de reële pensioenen draagt bij aan een betaalbaarder pensioenstelsel, waarbij de lasten op een eerlijkere manier verdeeld worden tussen huidige en toekomstige generaties.

  4. Breid de mogelijkheden op een pensioenvoorschot uit

  Het omvormen van de tweede pijler in een langleven-pijler zorgt voor een verdere individuele responsabilisering van de loopbaan, terwijl tegelijkertijd de nodige middelen en oplossingen worden geboden. Dit zorgt voor een meer flexibele en toekomstgerichte benadering van pensioenplanning, in lijn met de moderne levensloop en arbeidsmarktbehoeften.

  5. Maak van rente-uitkering de standaard

  De modernisering van rente-oplossingen binnen het aanvullend pensioenstelsel versterkt de rol van de tweede pijler als een dynamisch financieel instrument. Dit draagt bij aan een toekomstbestendigere pensioenplanning, waarbij gepensioneerden beter beschermd worden tegen financiële onzekerheden, zoals het risico van langleven. Rente-uitkering zijn in onze buurlanden de norm.

  6. Meer duidelijkheid en rechtszekerheid

  Een goed doordachte en zorgvuldig geïmplementeerde herziening van de 80%-regel, gericht op het verbeteren van de transparantie, het vereenvoudigen van procedures en het waarborgen van rechtszekerheid voor zelfstandigen, vergroot de betrouwbaarheid van het systeem. Dit zou op zijn beurt moeten leiden tot een verbreding en verdieping van het aanvullend pensioen.

  Meer info vind je in ons pensioenmemorandum

  Deel dit artikel