Het ABC van de levensverzekering

Verzekeringen zijn vaak een complexe materie. Ideaal dus om orde te scheppen in de chaos, aan de hand van een duidelijke woordenlijst. Ga je mee van A tot Z?

ABC verzekeringen assurances
In dit artikel

  A- Aanvullend pensioen

  Verschillende levensverzekeringsproducten zijn de perfecte oplossing om voor jezelf een aanvullend pensioen op te bouwen. Dat is nu eenmaal nodig als je jouw levensstandaard na je pensionering wil behouden. Er zijn verzekeringsoplossingen op maat van particulieren (pensioensparen en langetermijnsparen), zelfstandigen zonder een vennootschap (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) en Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ), zelfstandigen met een vennootschap (VAPZ en Individuele Pensioentoezegging (IPT)) en bedrijven (groepsverzekering). Voor medische en paramedische vrijeberoepen is er nog het Riziv-contract. Elke oplossing heeft eigen modaliteiten en fiscale voordelen.

  B – Bulletkrediet

  Ben je zelfstandige en wil je investeren in vastgoed? Dan is een bulletkrediet in combinatie met een aanvullend pensioenplan de ideale oplossing. Bij een bulletkrediet leen je een bepaalde som (bv. de aankoopprijs van het pand of de totale kostprijs van de verbouwingswerken). Wanneer jouw aanvullend pensioenplan uitgekeerd wordt, betaal je daarmee meteen het volledige ontleende bedrag van je bulletkrediet terug. In tussentijd betaal je enkel intresten.

  C – Cafetariaplan

  Een groepsverzekering bouwt een aanvullend pensioen op voor de werknemers van een bedrijf. Mogelijk zijn er nog extra waarborgen opgenomen, zoals een waarborg Arbeidsongeschiktheid of Overlijden. In bepaalde groepsverzekeringen kunnen de werknemers zelf kiezen aan welke waarborgen ze de premie voor de groepsverzekering besteden. Dergelijke groepsverzekeringen worden ook cafetariaplannen genoemd.

  D - Discriminatie

  Vroeger betaalden mannen meer voor een overlijdensdekking dan vrouwen, omdat ze nu eenmaal gemiddeld minder lang leven. Sinds enkele jaren is discriminatie op basis van geslacht evenwel niet meer toegelaten. Met andere woorden, er is geen premieverschil meer tussen mannen en vrouwen als die hetzelfde verzekeringsproduct zouden onderschrijven.

  E – Eigen bijdrage in de groepsverzekering

  Ben je werknemer en heb je een groepsverzekering via je werkgever? Dan is de kans reëel dat je werkgever een deel van de premie betaalt en jijzelf de rest. Wat jijzelf betaalt, wordt ook je ‘eigen bijdrage’ genoemd. Dit kan je een belastingvoordeel opleveren.

  F - Fiscaal voordeel

  Bij verschillende levensverzekeringsoplossingen kan je een fiscaal voordeel genieten, wat inhoudt dat je minder belastingen zult betalen. Pensioen- en langetermijnsparen zijn natuurlijk de bekendste, maar ook bij een groepsverzekering kan je als werknemer een belastingvoordeel op je premies krijgen. Ben je zelfstandige, dan zijn een VAPZ, POZ, IPT of Riziv-contract ook fiscaal gunstige producten.

  G – Gewaarborgd inkomen

  Ben je zelfstandige en word je arbeidsongeschikt door ziekte of een ongeval, dan val je terug op een uitkering van de sociale zekerheid. En die is niet zoveel soeps. Bovendien blijven je vaste kosten dezelfde, alleen ligt je inkomen plots een stuk lager … Om jezelf te beschermen tegen financiële zorgen, sluit je best een verzekering Gewaarborgd Inkomen af. Die keert je een maandelijks bedrag uit als je arbeidsongeschikt wordt. De premies hiervoor mag je aftrekken als beroepskost. 

  H – Huwelijksstelsel

  De keuze van je huwelijksstelsel is belangrijk in het kader van de overdracht van je vermogen. Bij een overlijden zal de notaris steeds onderzoeken welk huwelijksstelsel van toepassing was. Onder andere in functie daarvan worden de successierechten bepaald. Het huwelijksstelsel heeft ook een impact op de vraag of het kapitaal van een levensverzekering een eigen of een gemeenschappelijk goed is. Heb je hierover vragen, neem dan contact op met je makelaar. 

  I – Individuele Pensioentoezegging (IPT)

  Dit is een verzekering die enkel afgesloten kan worden door zelfstandigen met een vennootschap. Het doel is te sparen voor een aanvullend pensioen. De vennootschap betaalt de premies en kan deze ook aftrekken als beroepskost (als er sprake is van een regelmatig loon en de 80%-regel nageleefd wordt). De zelfstandige is de uiteindelijke begunstigde. Dit is een erg veilige oplossing, omdat zelfs bij een faillissement van de vennootschap de opgebouwde reserve binnen de IPT afgeschermd blijft.

  J – Jongeren

  Sparen voor je pensioen is een must. Hoe jonger ermee start, des te hoger zal jouw aanvullend pensioenkapitaal zijn. Je doet er dus goed aan om zo jong mogelijk (best vanaf je 18de) met pensioensparen te starten. Ook al lijkt je pensioen op dat moment nog een ver-van-mijn-bed-show …

  K – Kanker

  Het gevreesde K-woord. Krijg je op een bepaald moment de diagnose ‘Kanker’ te horen, dan is dat meteen een zware emotionele klap. Met mogelijk ook financiële gevolgen, zorgen om je werk … Een hospitalisatieverzekering kan je financieel beschermen tegen de medische kosten, een polis Gewaarborgd inkomen tegen inkomensverlies. Bepaalde schuldsaldoverzekeringen voorzien bovendien in een afzonderlijk kapitaal dat uitgekeerd wordt als je de diagnose ‘Kanker’ krijgt. 

  L – Langetermijnsparen

  Via het langetermijnsparen kan je fiscaal voordelig sparen voor je pensioen. Je maximale premie wordt berekend in functie van je inkomen. Het belastingvoordeel bedraagt 30%. De absolute maximumpremie is € 2.310 (in 2018). Je kan hiermee dus 693 aan belastingvoordeel doen.

  M – Makelaar

  Een verzekeringsmakelaar gaat voor jou op zoek naar de beste deal op de markt. Hij vergelijkt de voorwaarden en tarieven van verschillende verzekeraars en zorgt ervoor dat jij de oplossing krijgt die het best bij je past. Daar zit ook het belangrijkste verschil met een verzekeringsagent: die kan enkel producten aanbieden van zijn eigen maatschappij.

  N -  Naasten

  Wil je jouw naasten financieel beschermen, dan heb je met verzekeringsproducten heel wat opties. Gaande van een spaarplan voor je (klein)kinderen, over een ongevallen- en hospitalisatieverzekering tot een overlijdensdekking voor jezelf en je gezin. Je makelaar maakt je wegwijs doorheen alle mogelijkheden.

  O – Overdracht van je vermogen

  Met verzekeringsproducten kan je op een fiscaalvriendelijke manier (een deel van) je vermogen overdragen naar de volgende generatie. Cruciaal hierbij is de exacte keuze van de begunstigden in het contract. Je makelaar bekijkt samen met jou je wensen en werkt vervolgens voor jou een oplossing op maat uit. Bedoeling is om de successierechten zoveel mogelijk te verlagen.

  P - Profiel

  Als je wil beleggen via een levensverzekering, wat zeker zijn voordelen heeft, dan zal jouw makelaar eerst samen met jou je beleggingsprofiel bepalen. Dat profiel is immers richtinggevend voor de verzekeringsproducten waarin je nadien best investeert. Zo’n profiel houdt niet enkel rekening met jouw financiële situatie, maar ook met je risico-appetijt, je kennis van financiële producten …

  Q – Questions

  Wil je een levensverzekering afsluiten, dan wil de verzekeraar vaak jouw gezondheidstoestand evalueren. Dat kan aan de hand van enkele korte vraagjes of een uitgebreidere vragenlijst. Soms zal de verzekeraar je ook vragen om eens langs te gaan bij de dokter voor een check-up. Jouw gezondheidsgegevens worden erg discreet verwerkt door de verzekeraar en helpen hem om het juiste tarief en de correcte voorwaarden te bepalen. 

  R - Riziv-contract

  Oefen je een medisch of paramedisch beroep uit, dan krijg je, in ruil voor conventionering, een jaarlijkse Riziv-toelage. Die toelage dient om een aanvullend pensioen op te bouwen en/of jezelf te beschermen tegen de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid of overlijden. Dat alles is mogelijk in een Riziv-contract, een verzekeringsoplossing op maat van de medicus.

  S – Schuldsaldoverzekering

  Als je een hypothecaire lening aangaat, dan betaal je elke maand een aflossing. Maar als je plots zou overlijden, dan blijft die maandelijkse betaling verder lopen. De kans bestaat dus dat je partner of je nabestaanden financieel in de problemen komen en het huis niet verder kunnen afbetalen. Om dergelijke zorgen te vermijden, kan je een schuldsaldoverzekering afsluiten. Die neemt bij jouw overlijden de verdere betaling van de premies (gedeeltelijk) over.

  Er bestaan op de markt grote verschillen tussen de waarborgen en voorwaarden van schuldsaldoverzekeringen. Ben je diabeticus, dan betaal je bij sommige verzekeraars (onder bepaalde voorwaarden) geen bijpremie! 

  T - Tak 21 en tak 23

  Twee vaak gehoorde termen als het over verzekeringen gaat. Waar ligt het verschil?

  • Een tak 21-verzekering biedt je een gewaarborgde intrestvoet, die eventueel aangevuld kan worden met een winstdeelname. Door de lage rentestanden is die gegarandeerde intrestvoet het voorbije decennium fors gedaald.
  • Bij een tak 23-verzekeringen hangt het rendement af van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Je krijgt zo uitzicht op een hoger rendement, maar moet natuurlijk ook rekening houden met het beleggingsrisico.

  U – Uitkering van je verzekering

  Heb je een verzekeringscontract afgesloten om te sparen, dan is er doorgaans ook een einddatum bepaald. Dat is de datum waarop het bijeengespaarde kapitaal uitgekeerd zal worden. Behalve bij een aanvullend pensioen. Dat mag pas uitbetaald worden als je met wettelijk pensioen gaat of als je voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd wettelijk pensioen. Deze regel is van toepassing op alle zgn. tweedepijlerpensioenen, zoals VAPZ, IPT, POZ, Riziv-contracten en groepsverzekeringen. 

  V – Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

  Een erg interessante oplossing voor zelfstandigen om te sparen voor hun aanvullend pensioen. Een VAPZ zorgt er immers ook voor dat ze minder belastingen én minder sociale bijdragen moeten betalen. Je kan kiezen tussen twee formules:

  • een gewoon VAPZ: je mag tot 8,17% van je netto belastbaar beroepsinkomen storten, met een absoluut maximum van 3.187,04 euro (in 2018).
  • een sociaal VAPZ: je mag tot 9,40% van je netto belastbaar beroepsinkomen storten, met een absoluut maximum van 3.666,85 euro (in 2018). Je geniet ook enkele aanvullende waarborgen, zoals een overlijdens- en arbeidsongeschiktheidsdekking.

  W – Woonkrediet

  Sluit je een woonkrediet of hypotheeklening af, dan zal de kredietgever je wellicht ook vragen om een schuldsaldo- en brandverzekering af te sluiten. Je bent niet verplicht om die verzekeringen bij dezelfde maatschappij of bank af te sluiten als jouw lening. Vaak loont het zeker de moeite om aan je makelaar te vragen om uit te kijken naar voordeligere schukdsaldoverzekeringen. De korting die je krijgt op de intrestvoet van je lening als je bij dezelfde bank ook je schuldsaldoverzekering neemt, ben je snel kwijt als die schuldsaldoverzekering een pak duurder is dan elders.

  X – factor

  De war on talent maakt het voor bedrijven niet makkelijk om de sterkste profielen aan te werven en aan zich te binden. Een groepsverzekering kan daarbij zeker een belangrijke motivatie bieden en de X-factor van een bedrijf vormen. Een groepsverzekering maakt het immers mogelijk om via je werkgever te sparen voor een aanvullend pensioen en extra waarborgen te genieten. Bovendien levert een groepsverzekering werknemers netto een stuk meer op dan een gelijkaardige verhoging van het brutoloon.

  Y – Generation Y

  De omschrijving van de mensen die ruwweg tussen 1980 en 1990 geboren zijn. Deze generatie zoekt zelf veel informatie op vooraleer ze iets kopen en vergelijken ook vaak het aanbod van verschillende bedrijven. Dat geldt ook voor verzekeringen. Gelukkig hoef je niet alles zelf op te zoeken, maar kan je ook een beroep doen op een makelaar. Die screent voor jou het marktaanbod en bezorgt je een voorstel dat bij je past. Ook is Generation Y vertrouwd met digitale toepassingen. Dat is een extra troef van sommige makelaars en verzekeraars. Zo kan je bijvoorbeeld online toegang krijgen tot je verzekeringsportefeuille en aanpassingen vragen, gebruik maken van allerlei nuttige apps ...

  Z – Zelfstandigen die samen een bedrijf runnen

  Heb je samen met enkele vennoten een bedrijf, dan is het belangrijk om die vennootschap te beschermen tegen de gevolgen van het overlijden van één van de vennoten. Niet alleen kan de financiële stabiliteit van jullie bedrijf in het gedrang brengen, ook kunnen er heel wat discussies ontstaan over het aandeelhouderschap. Ten slotte is het ook mogelijk dat de vergoeding van de erfgenamen een pak geld kost. Tegen al die vragen en problemen kan je jouw bedrijf indekken met een kwalitatief goede overlijdensverzekering voor de vennoten.


  Een levensverzekering bij NN levert je heel wat voordelen op: ontdek ze hier.

  Deel dit artikel