Hervorming van de pensioenen: het probleem van de gemengde loopbaan

Vroeger betrof dit probleem niet zoveel personen. Toen bleven veel mensen bijna hun hele loopbaan bij dezelfde werknemer, dus met hetzelfde statuut. Dit is lang niet meer het geval. Het aantal actieven met twee, ja zelfs drie statuten gedurende hun carrière, blijft jaarlijks stijgen. Hierdoor krijgen meer en meer mensen te kampen met het probleem van de gemende loopbaan.

Onder elk statuut (ambtenaar, werknemer, zelfstandige) waarin je werkt, bouw je pensioenrechten op.  De afzonderlijke pensioenbedragen samen vormen het totale wettelijk pensioen. 

De eenheid van loopbaan

In december 2013 besliste de toenmalige federale regering om het beginsel van de eenheid van loopbaan te versoepelen. Het principe van de eenheid van loopbaan bepaalde dat een volledige loopbaan (en bijgevolg een volledig pensioen) maximum kon bestaan uit 45 loopbaanjaren. Voortaan wordt het principe gebaseerd op een aantal dagen in plaats van jaren. Eén trimester = 78 dagen, een jaar = 312 dagen, een volledige carrière  = 14.040 loopbaandagen.  Zo kan iemand met onvolledige loopbaanjaren toch een pensioen krijgen van 45 loopbaanjaren.

De gemengde carrière

Dit is zeer belangrijk voor wie een gemengde carrière heeft, dus voor wie in de loop van zijn beroepsleven van statuut veranderd is. Deze personen kunnen voortaan alle gepresteerde dagen laten meetellen voor de berekening van hun toekomstig pensioen. Dit is vooral voor de zelfstandigen interessant, omdat 6 zelfstandigen op 7 een gemengde carrière hebben!

Daarmee zijn echter lang niet alle problemen van de baan. De berekening van het pensioen van mensen die onder twee of drie statuten gewerkt hebben, gebeurt nog altijd moeilijk

Een concreet voorbeeld hiervan is dat sommige mensen door een gemengde carrière geen recht hebben op een minimumpensioen, hoewel ze genoeg jaren gewerkt hebben. Dit is het te wijten aan het feit dat de verschillende pensioenstelsels andere voorwaarden stellen aan het minimumpensioen. Wanneer iemand een minimumpensioen aanvraagt als zelfstandige of werknemer, wordt geen rekening gehouden met de jaren als statutair ambtenaar, en omgekeerd. De Ombudsdienst pensioenen stelt vast dat een aantal gepensioneerden geen minimumpensioen krijgen, alleen door het feit dat ze een gemengde loopbaan hebben

Ook de bedragen van de minimumpensioenen verschillen, ondanks de inspanningen van de regeringen om deze verschillen weg te werken. Een werknemer met een gemengde loopbaan krijgt momenteel een lager minimumpensioen dan een werknemer zonder gemengde loopbaan! 

Hoeveel?

Op mypension.be kan je weten hoeveel je wettelijk pensioen zal bedragen. Dit is een berekening van het bedrag op voorwaarde dat je op dezelfde manier verder werkt tot op de pensioenleeftijd. Meer info lees in je in dit artikel.

bbm_498469769_22.jpg
In dit artikel
    Deel dit artikel