Is er een looptijd op aandelen?

Men kan zich de vraag stellen of er een looptijd bestaat op aandelen. Het antwoord is eenvoudig: neen. Maar is daarmee de kous af?

In dit artikel

  Geen looptijd

   

  Wanneer men aandelen met obligaties vergelijkt, dan komt men tot de vaststelling dat, in tegenstelling tot obligaties, de looptijd van aandelen oneindig is. Obligaties hebben een vaste looptijd. Dit betekent dat de eigenaar op de vervaldag zijn hoofdsom terugbetaald krijgt. Het is dan aan de belegger om te bepalen wat ermee moet gebeuren. Opnieuw obligaties kopen, in aandelen investeren... of de som uitgeven.

  Het ontbreken van een looptijd bij een aandeel kan dus als een positief punt beschouwd worden in vergelijking met een obligatie. De vergoeding die men voor aandelen krijgt, blijft echter altijd onzeker, onzekerder dan bij obligaties. Daarentegen kan men bij aandelen meestal zelf het meest geschikte moment kiezen. Op voorwaarde, natuurlijk, dat men een tegenpartij vindt, dus iemand die het aandeel wel wenst te kopen.

   

  Wel een risico

   

  Aandelen zijn, wat men noemt "risicokapitaal". Dit betekent dat de aandeelhouders wel het risico aanvaarden dat de activiteiten van de onderneming inhoudt. Als deze activiteiten verlieslatend zijn, kunnen aandeelhouders hun investering geheel of gedeeltelijk verliezen. Daarenboven is een verlies op aandelen zelfs niet aftrekbaar, tenzij het gaat om aandelen van een vennootschap die failliet gaat of vereffend wordt, zoals het Wetboek van de Inkomstenbelasting voorziet voor de vennootschapsbelasting. Maar ook dan is deze aftrek beperkt tot het verlies aan gestort kapitaal.

   

  Failliet

   

  Een onderneming kan natuurlijk ook failliet gaan. En wat dan? In dat geval zal de aandeelhouder veel minder beschermd zijn dan andere partijen, bijvoorbeeld schuldeisers. Een schuldeiser van een onderneming kan naar de rechter stappen om zijn schuldvordering uitbetaald te krijgen, een aandeelhouder niet, omdat hij - in tegenstelling tot de schuldeiser - het risico van de activiteiten van de onderneming aanvaard heeft. In geval van failliet zullen eerst de schuldeisers terugbetaald worden, en pas later, indien er nog iets overblijft, de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen de eigendommen van de vennootschap slechts onder elkaar verdelen, wanneer alle schuldeisers terugbetaald zijn. Met andere woorden: zij maken vaak weinig kans nog iets van hun geld terug te zien. Daarenboven weten de schuldeisers nooit op voorhand hoeveel zij kunnen hopen terug te krijgen, vermits de waarde van een aandeel kan schommelen.

  Aandelen zijn dus wel degelijk risicokapitaal. Een reden te meer om zeer voorzichtig de aandelen te kiezen, die men koopt.

  Deel dit artikel