Is er aangifteplicht van een tak 23-levensverzekering?

Wanneer u een tak 23-levensverzekering onderschrijft, moet u deze dan opnemen in uw belastingaangifte? En maakt het een verschil uit of de polis in België dan wel in het buitenland onderschreven werd?

 

In dit artikel

  Een levensverzekering van het type tak 23 is in veel gevallen een soort beleggingsverzekering. U investeert een eenmalige of periodieke premie in een verzekering waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meer onderliggende fondsen. Doen de financiële markten het goed, dan maakt u kans op een hoger rendement dan op een spaarrekening of tak 21-levensverzekering (met kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement). Maar als de beurzen woelige tijden doormaken, loopt u uiteraard ook het risico om een deel van uw inleg in rook te zien opgaan.

  Het rendement op een tak 23-levensverzekering is vrijgesteld van roerende voorheffing. Uitzondering: op een tak 23-levensverzekering met kapitaalbescherming of een gegarandeerd rendement kan er soms roerende voorheffing verschuldigd zijn.

  Maar moet u de polis opnemen in uw belastingaangifte? Het antwoord hierop verschilt naargelang u de polis in België of in het buitenland afgesloten hebt.

  • Als u de polis in België onderschreven hebt, dan moet u deze niet opnemen in uw aangifte. Opgelet, als het zou gaan op ‘pensioensparen’, dan moet u dit wel onderbrengen in het desbetreffende vakje. Dat levert u immers een fiscaal voordeel op.
  • Als u de polis in het buitenland onderschreven hebt, dan is de situatie anders. Sinds enkele jaren dient u buitenlandse levensverzekeringen immers aan te geven, net zoals dat voor buitenlandse bankrekeningen al het geval was.

  Wat houdt de aangifteplicht precies in? Wie een levensverzekering onderschreven heeft, zal dit moet bevestigen in zijn aangifte en tevens de landen moeten vermelden waar hij dergelijke producten afgesloten heeft. Bedoeling van de wetgever is om de buitenlandse vermogens van Belgen in kaart te brengen.

  Als u ‘vergeet’ de polis aan te geven, dan riskeert u de gebruikelijke sancties: een belastingverhoging, administratieve boete …

  Deel dit artikel