Een vennoot overlijdt? Wat nu?

overlijden venoot

Je hebt samen met enkele andere vennoten een bedrijf opgericht. Maar wat gebeurt er als één van je medevennoten plots zou overlijden? Word je dan plots geconfronteerd met de nabestaanden van die vennoot als mede-aandeelhouder? En is er een oplossing mogelijk via een overlijdensverzekering?

Wanneer een vennoot sterft, dan erven zijn nabestaanden de aandelen. Dit is voor de vennootschap niet altijd een goede zaak. Meer nog, het kan zelfs de goede werking van het bedrijf in gevaar brengen.

Het is mogelijk dit op te lossen via de combinatie van

  • een clausule in de aandeelhoudersovereenkomst
  • een overlijdensverzekering

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

In een overeenkomst tussen de vennoten wordt een clausule opgenomen die de erfgenamen bij het overlijden van een vennoot ertoe verplichten om de aandelen te verkopen aan de overlevende vennoten.

OVERLIJDENSVERZEKERING

In het kader van die clausule kan dan ook meteen bepaald worden hoe de prijs voor die aandelen berekend zal worden. Op die manier vermijdt men eindeloze discussies die, opnieuw, de werking van de vennootschap kunnen bedreigen.

Vanzelfsprekend kan het gaan over een groot bedrag dat vereist is om de aandelen over te kopen. Om te vermijden dat de som zodanig hoog is dat de overlevende vennoten de aandelen niet kunnen overkopen, is het zinvol om een overlijdensverzekering te onderschrijven op het hoofd van elk van de vennoten.  Als één van de vennoten sterft, dan wordt een kapitaal uitgekeerd aan de overlevende vennoten, die daarmee de aandelen kunnen betalen. Elk van de vennoten kan zo’n polis afsluiten op het hoofd van de andere vennoten, met zichzelf als begunstigde. Jouw juridisch raadgever of boekhouder kan je meer vertellen over een aandeelhoudersovereenkomst, je verzekeringsmakelaar vertelt je alles over een overlijdensverzekering.


Ontdek hier hoe NN dit voor jouw en je vennoten oplost.