Wat te doen bij het overlijden van een vennoot?

Je hebt samen met enkele andere vennoten een bedrijf opgericht. Maar wat gebeurt er als één van je medevennoten plots zou overlijden? Word je dan plots geconfronteerd met de nabestaanden van die vennoot als mede-aandeelhouder? En is er een oplossing mogelijk via een overlijdensverzekering?

overlijden venoot
In dit artikel

  Niemand heeft het eeuwig leven. Ook al leven we gemiddeld steeds langer, toch kan het noodlot toeslaan. Niet alleen op privévlak, maar ook als je een bedrijf hebt met meerdere vennoten, neem je best je voorzorgen.

  Wanneer een vennoot sterft, dan erven zijn nabestaanden de aandelen. Dit is voor een onderneming niet altijd een goede zaak. Meer nog, het kan zelfs de goede werking van het bedrijf in gevaar brengen. De kans bestaat immers dat de nabestaanden helemaal geen interesse hebben in het bedrijf of de onderneming in een heel andere richting willen sturen.

  Je kan dergelijke problemen voorkomen door de combinatie van

   

  Het belang van een aandeelhoudersovereenkomst bij het overlijden van een vennoot

  In een overeenkomst tussen de vennoten wordt een clausule opgenomen die de erfgenamen bij het overlijden van een vennoot ertoe verplichten om de aandelen te verkopen aan de overlevende vennoten.

  In het kader van die clausule kan dan ook meteen bepaald worden hoe de prijs voor die aandelen berekend zal worden. Op die manier vermijdt men eindeloze discussies die, opnieuw, de werking van de vennootschap kunnen bedreigen.

   

  Een overlijdensverzekering voor de vennoten van een bedrijf

  Vanzelfsprekend kan de prijs voor het overkopen van de aandelen van de overleden vennoot fors oplopen. Om te vermijden dat de som zodanig hoog is dat de overlevende vennoten de aandelen niet kunnen overnemen, is het zinvol om een overlijdensverzekering te onderschrijven op het hoofd van elk van de vennoten. Als één van de vennoten sterft, dan wordt een kapitaal uitgekeerd aan de overlevende vennoten, die daarmee de aandelen kunnen betalen. Elk van de vennoten kan zo’n polis afsluiten op het hoofd van de andere vennoten, met zichzelf als begunstigde. Jouw juridisch raadgever of boekhouder kan je meer vertellen over een aandeelhoudersovereenkomst, je verzekeringsmakelaar vertelt je alles over een overlijdensverzekering.

  Check de overlijdensverzekering voor de vennoten van een bedrijf van NN.

   

   

  Deel dit artikel