Beleggingsfondsen: voor- en nadelen?

Beleggingsfondsen bieden zowel voor- als nadelen. De keuze zal echter afhangen van wat men juist wenst.

In dit artikel

  De voordelen
  Een eerste voordeel van beleggingsfondsen is - in tegenstelling tot het zelf beleggen - dat men zelf geen specialist hoeft te zijn.  Fondsen zijn dus interessant voor wie geld wenst te beleggen, maar er niet zoveel van afweet. Het is ook niet nodig er zelf veel tijd en moeite aan te besteden. Om al die redenen kiezen veel beleggers voor beleggingsfondsen.  Experten zullen voor u uitkijken naar interessante beleggingen en zorgen voor een spreiding van het risico.  Die spreiding van het risico brengt - in functie van hoe men het bekijkt- ook voor- en nadelen mee. Het grote voordeel van deze spreiding is juist de beperking van het risico: het beleggingsfonds omvat gediversifieerde aandelen en obligaties, maar ook vastgoed en/of liquiditeiten. "Gediversifieerd" betekent een spreiding over verschillende effectensoorten, landen en bedrijfstakken.

  Beleggingsfondsen hebben ook als groot voordeel dat zij toegankelijk zijn voor kleine beleggers. Met een beleggingsfonds kan men een spreiding van een beleggingsportefeuille bereiken die anders slechts met een veel groter vermogen te bereiken zou zijn.  Denk dus niet dat dit voorbehouden is aan mensen met veel geld, met een paar duizend euro kunt u al een interessante aandelenportefeuille aanleggen.  Een ander voordeel ligt in het gemakkelijk aankopen en verkopen van beleggingsfondsen. Hierdoor kan men tamelijk gemakkelijk en snel over zijn geld beschikken. Het geld ligt dus niet noodzakelijk voor een lange termijn vast.  In de meeste gevallen loopt men met beleggingsfondsen geen groot risico. Het is trouwens gemakkelijk informatie in te winnen over een fonds, alvorens er zijn geld te plaatsen.

  De nadelen
  De nadelen zullen natuurlijk de tegenhanger zijn van de voordelen. U kiest niet zelf welke aandelen erin aanwezig zijn, dus voor wie zelf graag de touwtjes in handen heeft, is dit minder interessant.  U hebt namelijk minder vrijheid.  Het is ook niet zozeer aangewezen voor wie veel rendement verwacht en eerder "gewaagd" wil beleggen.  Men is dus gebonden door de keuze van anderen.  Ook de kosten die aan beleggingsfondsen verbonden zijn, kunnen soms belangrijk zijn. Daarom is het van groot belang beleggingsfondsen te kiezen met de laagst mogelijke kosten. Vermits de kosten direct van het rendement afgetrokken worden, blijft er netto minder over dan wanneer men zelf een portfolio samenstelt.  Het rendement kan dus soms teleurstellend zijn. Het blijkt dat 80% van alle beleggingsfondsen een rendement behaalt dat lager ligt dan dat van de beursindex zelf !  Dit geldt echter ook voor veel beleggers, die slechter presteren dan de beursindex zelf.  Beleggingsfondsen bieden geen absolute zekerheid: wie een slechte keuze maakt, kan ook veel verliezen.

  Uiteindelijk is het niet de bedoeling te zeggen of de voordelen het halen op de nadelen. De keuze om zijn geld al dan niet te beleggen in beleggingsfondsen zal eerder afhangen van wat men zelf wenst of kan: beschikt men over de nodige kennis of niet, wenst men er veel of weinig tijd aan te besteden, wil men veel of weinig risico nemen, veel of weinig geld beleggen, enz.. In functie van het antwoord op deze vragen, zal men opteren voor beleggingsfondsen, zelf beleggen of beroep doen op een vermogensbeheerder.

  Deel dit artikel