1765, een uniek telefoonnummer voor al je pensioenvragen

Het is niet altijd gemakkelijk bij openbare diensten de juiste informatie te pakken te krijgen. Het pensioen is niet alleen een onderwerp dat iedereen aanbelangt en treft, het is administratief beschouwd ook een zeer moeilijk onderwerp. Om de zaken toch enigszins te vergemakkelijken werd een tijdje geleden een nieuwe dienst gelanceerd.

 

In dit artikel

  1765, voor al je vragen in verband met pensioenen
  We weten dat ons land, wat de pensioenen betreft, een zeer "verzuild" systeem kent. De pensioenen voor de ambtenaren, de bedienden en de zelfstandigen worden door eigen en soms zeer afgescheiden instellingen beheerd.  Dit systeem maakt het bijzonder moeilijk voor mensen die een dubbel, ja zelfs een drievoudige carrière hebben.

  De originaliteit en de grote waarde van deze nieuwe speciale pensioenlijn liggen in het feit dat men er de antwoorden kan krijgen op al zijn vragen over het wettelijke pensioen, ongeacht het stelsel waarin men gewerkt heeft. Men wordt er dus in verbinding gebracht met deskundigen, zowel van de Rijksdienst voor Pensioenen (RvP), van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) als van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS).

  1765, praktisch
  Het nummer is gemakkelijk te onthouden, want "17'' staat voor gratis en "65'' voor de wettelijke pensioenleeftijd (althans nog voor een zeker aantal jaren). Het is alle werkdagen te bereiken van 9 tot 12 u en van 13 tot 17 u.  Voor wie niet in ons land woont, is de pensioenlijn ook te bereiken, maar via een betalend nummer, namelijk +32 78 15 1765. Wie belt moet eerst één van de landstalen kiezen, en kan dan zijn vraag stellen in functie van zijn systeem. Als je reeds in contact geweest bent met een pensioendienst, dan kan je ook rechtstreeks en gratis een specifieke dienst bereiken dankzij een cijfercode die in de briefwisseling staat.

  Maar...
  Deze lijn zal, door de verzuiling van het systeem, niet altijd een antwoord kunnen geven voor wie een gemengde loopbaan heeft. In dat geval - en ook als er andere vragen zijn - is het zeker aangeraden afspraak te nemen bij een Pensioenpunt in je streek. Jammer genoeg vermeldt de website van de overheid deze adressen niet meer! Vergeet ook niet dat de website mypension.be je in de mogelijkheid stelt om zelf de situatie van je dossier na te gaan en de documenten te controleren waarover de pensioendiensten beschikken.

  De overheid maakt de laatste jaren dus duidelijk inspanningen om het leven van de toekomstige gepensioneerden gemakkelijker te maken. Wij kunnen ons hierover slechts verheugen.

  Deel dit artikel