Het Coronavirus (COVID-19) verspreidt zich in ons land. NN volgt de situatie en de aanbevelingen van de Belgische overheid op de voet. We hebben alle maatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen en de continuïteit van activiteiten te waarborgen.

Jouw gezondheid is onze eerste zorg

Als promotor van een lang en gelukkig leven voor alle Belgen is jouw gezondheid onze eerste zorg. Op de overheidssite www.info-coronavirus.be vind je alle nuttige info om jezelf en je naasten te beschermen.

Het Coronavirus (COVID-19) en je Tak 23 pensioen- of beleggingsverzekering

De financiële markten bewegen de laatste tijd fors naar aanleiding van het virus. Zit je met vragen over je Tak 23 pensioen- of beleggingsverzekering? Je makelaar helpt je met advies op maat van je persoonlijke situatie.

Welke dekking biedt je NN verzekering?

In geval van een besmetting met het Coronavirus (COVID-19) ben je verzekerd volgens de bepalingen in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Ontdek hier enkele concrete voorbeelden:

 1. Je bent als verzekerde ziek door besmetting met het coronavirus (COVID-19) en niet in staat om te werken.
  De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19) is gedekt na medische acceptatie en conform onze algemene voorwaarden. Voor zover je als verzekerde van een gewaarborgd inkomen of van een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid geniet komen wij tussen na het verstrijken van de wachttijd en dit overeenkomstig de bepalingen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden.
   
 2. Ik zit als verzekerde vast in het buitenland. Ik ben niet in quarantaine geplaatst en vertoon geen enkel teken van ziekte. Maar ik kan niet werken.
  In dit geval is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden. Er is bijgevolg geen tussenkomst.
   
 3. Ik werd als verzekerde in quarantaine geplaatst op bevel van de geneesheer maar vertoon geen enkel teken van ziekte.
  De verzekering komt enkel tussen in geval van ziekte overeenkomstig de bepalingen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden.
   
 4. En wat als je in het uitzonderlijke geval als verzekerde overlijdt ten gevolge van het coronavirus (COVID-19)?
  Het overlijden ten gevolge van het coronavirus (COVID-19) is gedekt door de overlijdensverzekering overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden?
   
 5. Je hebt een groepsverzekering en je werkgever voert een regeling van tijdelijke werkloosheid in. Ben je verder gedekt door je groepsverzekering tijdens deze periode?
  Gezien de uitzonderlijke omstandigheden wordt de tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met een normale arbeidsperiode. Je blijft goed beschermd door de dekkingen van je verzekering (leven/overlijden/invaliditeit), tenzij je werkgever ze bij tijdelijke werkloosheid uitdrukkelijk geschorst heeft.

Ontdek hier het persbericht met de maatregelen van NN om de veiligheid van haar werknemers te beschermen en de continuïteit van de bedrijfsactiviteiten te waarborgen.


Gezondheidseconoom én geluksprofessor Lieven Annemans volgt de coronacrisis op de voet. Hij beantwoordde onze meest prangende vragen! Je kan het artikel lezen in Kapitale Vragen.