Het Coronavirus (COVID-19) verspreidt zich in ons land. NN volgt de situatie en de aanbevelingen van de Belgische overheid op de voet. We hebben alle maatregelen genomen om de continuïteit van activiteiten te waarborgen en onze medewerkers te beschermen.

Jouw gezondheid is onze eerste zorg

Als promotor van een lang en gelukkig leven voor alle Belgen is jouw gezondheid onze eerste zorg. Op de overheidssite www.info-coronavirus.be vind je alle nuttige info om jezelf en je naasten te beschermen.

Het Coronavirus (COVID-19) en je Tak 23 pensioen- of beleggingsverzekering

De financiële markten bewegen de laatste tijd fors naar aanleiding van het coronavirus. Zit je met vragen over je Tak 23 pensioen- of beleggingsverzekering? Je makelaar helpt je met advies op maat van je persoonlijke situatie.

Lees ook het artikel “Wat betekent corona voor je geld en je beleggingen?”

Welke dekking biedt je NN verzekering?

In geval van een besmetting met het Coronavirus (COVID-19) ben je verzekerd volgens de bepalingen in de algemene en bijzondere voorwaarden.

Ontdek hier enkele concrete voorbeelden:

1. Je bent als verzekerde ziek door besmetting met het coronavirus (COVID-19) en niet in staat om te werken.
De arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte veroorzaakt door het coronavirus (COVID-19) is gedekt na medische acceptatie en conform onze algemene voorwaarden. Voor zover je als verzekerde van een gewaarborgd inkomen of van een collectieve verzekering arbeidsongeschiktheid geniet komen wij tussen na het verstrijken van de wachttijd en dit overeenkomstig de bepalingen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden van je NN contract.

2. Ik zit als verzekerde vast in het buitenland. Ik ben niet in quarantaine geplaatst en vertoon geen enkel teken van ziekte. Maar ik kan niet werken.
In dit geval is er geen sprake van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een ziekte zoals bepaald in de algemene en bijzondere voorwaarden. Er is bijgevolg geen tussenkomst.

3. Ik werd als verzekerde in quarantaine geplaatst op bevel van de geneesheer maar vertoon geen enkel teken van ziekte.
De verzekering komt enkel tussen in geval van ziekte overeenkomstig de bepalingen voorzien in de algemene en bijzondere voorwaarden.

4. En wat als je in het uitzonderlijke geval als verzekerde overlijdt ten gevolge van het coronavirus (COVID-19)?
Het overlijden ten gevolge van het coronavirus (COVID-19) is gedekt door de overlijdensverzekering overeenkomstig de algemene en bijzondere voorwaarden

Hoe helpt NN Insurance Belgium haar klanten in nood?

De verzekeringssector neemt bijzondere maatregelen om de financiële gevolgen van de COVID-19-crisis op te vangen. Lees hieronder hoe.

1. Ondervind je financiële moeilijkheden om je hypothecair krediet alsook je schuldsaldoverzekering terug te betalen ten gevolge van de COVID-19-crisis ?

Onder bepaalde voorwaarden kan je uitstel van betaling vragen tot 31 december 2020 voor je hypothecair krediet voor zowel het luik kapitaal als intresten, alsook voor de premies van je schuldsaldoverzekering verbonden aan dit hypothecair krediet.Om uitstel van betaling te bekomen voor je hypothecair krediet dien je onder meer als kredietnemer aan te tonen dat je financiële moeilijkheden hebt door de COVID-19-crisis. Indien je ook uitstel van betaling wenst voor je schuldsaldoverzekering verbonden aan dit krediet, volstaat het om het akkoord voor uitstel van betaling van de kredietinstelling te bezorgen. Contacteer je financiële adviseur voor meer informatie.

2. Je geniet van een groepsverzekering en je werkgever voert een regeling van tijdelijke werkloosheid in? Ben je verder gedekt door je groepsverzekering tijdens deze periode? 

Jouw werkgever heeft voor de groepsverzekering twee mogelijkheden:

  • hij kan de regeling van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19 gelijkstellen met een normale arbeidsregeling. In dat geval betekent dit voor jou dat de verzekering blijft verder lopen.
  • hij kan ervoor kiezen om dit niet gelijk te stellen met een normale arbeidsregeling. Dit heeft als gevolg dat de dekkingen (leven en arbeidsongeschiktheid) voorzien in je groepsverzekering tijdelijk geschorst worden tijdens jouw tijdelijke werkloosheid ten gevolge van COVID-19. De dekking overlijden, indien deze voorzien is in de pensioentoezegging, blijft daarentegen verder lopen tot 31 maart 2021.

3. Ben je werkgever en heb je werknemers die tijdelijk werkloos zijn ten gevolge van COVID-19?

NN Insurance Belgium heeft in dit geval de nodige maatregelen genomen om tegemoet te komen aan ondernemingen met werknemers die lijden onder de COVID-19-crisis. Voor meer informatie verwijzen we naar de documenten hieronder die op 01/10/2021 van toepassing zijn: 

  • de informatiebrief die onze klanten ontvangen;
  • het keuzeformulier met betrekking tot de uitvoering van de pensioentoezegging tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

Het wettelijk kader van deze maatregel werd verlengd 31/03/2022. Alle aanvragen die werden ingediend zullen automatisch verlengd worden. We bevestigen dit per mail en/of per brief.

De FAQ werd aangepast aan deze verlenging:

4. Ben je als werkgever of als zelfstandige geïmpacteerd door de coronacrisis en heb je een autonome invaliditeitsverzekeringverzekering of een gewaarborgd inkomen?

NN Insurance Belgium biedt in dit geval de mogelijkheid om premie-uitstel aan te vragen. Voor meer informatie verwijzen we naar de documenten hieronder:

Heb je bijkomende vragen? Aarzel niet om contact te nemen met je financiële adviseur.

 


Lieven Annemans, gezondheidseconoom en geluksprofessor, beantwoordt vragen over de impact van het coronavirus op de gezondheid, de economie, maar ook op het geluk. Hij beantwoordde onze meest relevante vragen. U kunt het artikel lezen in Kapitale Vragen.