Wat houdt de beleggingsoptie ‘drip feed’ in?

Bij een tak 23-beleggingsverzekering hoort een bepaald risico. Via een gespreide premiebetaling kunt u dat risico al gevoelig beperken. Een variant hierop is de beleggingsoptie ‘drip feed’.

Concreet kunt u op twee manier gespreid instappen in een tak 23-oplossing:

  • U stort op regelmatige basis premies in uw tak 23-verzekering.
  • U gebruikt de optie ‘drip feed’.

In dat laatste geval stort u uw volledig te beleggen bedrag in één keer in een tak 21-product met een gewaarborgde rentevoet en/of kapitaalsgarantie. Vervolgens wordt op periodieke basis een gedeelte van die inleg gestort in een tak 23-verzekering. U kiest zelf in welke fondsen, alsook hoe vaak en hoe veel u overdraagt.

Het belangrijkste voordeel van een ‘drip feed’ is dat u, als de fondsen het tijdelijk minder goed doen, voor hetzelfde bedrag meer eenheden kunt kopen.

Belangrijk is wel dat u roerende voorheffing betaalt als u ‘dript’ vanuit tak 21 naar tak 23.

Voorbeeld

Lynn stopt € 10.000 in een tak 21-verzekering. Vervolgens wordt er elke maand € 300 van die € 10.000 overgedragen naar drie fondsen: € 100 in elk fonds. Op die manier dekt Lynn zich in tegen een eventuele daling van de fondsen. Want als de fondsen in waarde dalen, dan kan Lynn meer eenheden kopen voor € 100.

Meer info over de Tak 23 verzekering.