Een comfortabel rendement halen voor jouw spaargeld is een uitdaging. 

Met NN Strategy niet-fiscaal, spaar en beleg je in één contract. Dit soort verzekering is onderworpen aan een wettelijke taks van 2%, maar tussen 27 januari en 24 april 2020 geven wij je een duwtje in de rug: bij een premie van minimum 10 000 euro betaalt NN Insurance Belgium de taks in jouw plaats, zodat je 2% extra belegt in jouw contract.

NN Strategy in een oogopslag

Met deze levensverzekering kun je jouw belegging over Tak 23-fondsen spreiden, op basis van je beleggersprofiel en beleggingshorizon.

Je vindt in het brede gamma beleggingsfondsen altijd het fonds dat past bij jouw beleggersprofiel, van het meest veilige tot het meest dynamische.

En je geniet de flexibiliteit van een levensverzekeringscontract:

 • Jouw geld blijft beschikbaar
 • Geen roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden
 • 1 x per jaar gratis switch van je fondsen van minimum 250 euro
 • Financiële opties voor de beveiliging of dynamisering van jouw belegging
 • Vrije keuze van verzekerde
 • Vrije keuze van begunstigde(n) voor een optimale vermogensoverdracht

Klik hier voor de voorwaarden van de actie.

Profiteer van deze tijdelijke aanbieding en maak een afspraak met jouw financieel adviseur.

Welke risico’s zijn er verbonden aan Tak 231?

Een levensverzekering in Tak 231 biedt geen gewaarborgd rendement of kapitaalgarantie. Jouw rendement wordt bepaald door de prestaties van de fondsen binnen je contract. Indien je voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, dan is daar een financieel risico aan verbonden. Het rendement van deze fondsen is namelijk afhankelijk van schommelingen op de beurs. Het inherente risico wordt volledig gedragen door jou als verzekeringnemer. Dit risico neemt af naarmate je langer je geld kunt missen en is afhankelijk van de fondsen die je kiest op basis van jouw beleggersprofiel.

Door regelmatig (periodiek) te sparen, spreid je de belegging van je geld in de tijd. Hiermee vang je de marktschommelingen op die op korte termijn de fondsen met een hoger risicoprofiel kunnen beïnvloeden.

Voetnoten

 1. Er is geen recht op winstdeelname.
  NN Strategy is een levensverzekering van NN Insurance Belgium NV, onderworpen aan het Belgisch recht, samengesteld uit beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalgarantie. het risico wordt gedragen door de verzekeringnemer.
  Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’, is het raadzaam voor de klant om kennis te nemen van de documentatie over dit specifieke product (het Essentiële-informatiedocument, de Algemene Voorwaarden, het beheersreglement alsook de aanvullende informatiedocumenten beschikbaar op de website www.nn.be) en om na te gaan of het product beantwoordt aan zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, aan zijn financiële situatie, aan zijn risicoprofiel en aan zijn beleggingsdoelstellingen.
  Eventuele klachten kunnen worden gericht:
  • hetzij aan de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38 , 1060 Brussel - www.nn.be, E-mail : klachten@nn.be - T +32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie;
  • hetzij aan de Ombudsdienst Verzekeringen: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. www.ombudsman.as, e-mail: info@ombudsman.as - T +32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.
  Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.