Een comfortabel rendement halen voor uw spaargeld is een uitdaging. 

Met NN Strategy niet-fiscaal, spaart en belegt u in één contract. Dit soort verzekering is onderworpen aan een wettelijke taks van 2%, maar tot 29 november 2019 geven wij u een duwtje in de rug: bij een premie van minimum 10 000 euro betaalt NN Insurance Belgium de taks in uw plaats, zodat u 2% extra belegt in uw contract.

NN Strategy in een oogopslag

Met deze levensverzekering kunt u uw belegging over Tak-21 en Tak 23-fondsen spreiden, op basis van uw beleggersprofiel en beleggingshorizon.

U vindt in het brede gamma beleggingsfondsen altijd het fonds dat past bij uw beleggersprofiel, van het meest veilige tot het meest dynamische.

En u geniet de flexibiliteit van een levensverzekeringscontract:

 • Uw geld blijft beschikbaar
 • Geen roerende voorheffing onder bepaalde voorwaarden
 • 1 x per jaar gratis switch van uw fondsen van minimum 250 euro
 • Financiële opties voor de beveiliging of dynamisering van uw belegging
 • Vrije keuze van verzekerde
 • Vrije keuze van begunstigde(n) voor een optimale vermogensoverdracht
 • Bescherming van uw gezin en uw inkomen: u kunt kiezen voor extra bescherming bij invaliditeit, ongeval of overlijden.

Klik hier voor de voorwaarden van de actie.

Profiteer van deze tijdelijke aanbieding en maak een afspraak met uw financieel adviseur.

Welke risico’s zijn er verbonden aan Tak 231?

Een levensverzekering in Tak 231 biedt geen gewaarborgd rendement of kapitaalgarantie. Uw rendement wordt bepaald door de prestaties van de fondsen binnen uw contract. Indien u voor een korte periode kunt of wilt beleggen in beleggingsfondsen, dan is daar een financieel risico aan verbonden. Het rendement van deze fondsen is namelijk afhankelijk van schommelingen op de beurs. Het inherente risico wordt volledig gedragen door u als verzekeringnemer. Dit risico neemt af naarmate u langer uw geld kunt missen en is afhankelijk van de fondsen die u kiest op basis van uw beleggersprofiel.

Door regelmatig (periodiek) te sparen, spreidt u de belegging van uw geld in de tijd. Hiermee vangt u de marktschommelingen op die op korte termijn de fondsen met een hoger risicoprofiel kunnen beïnvloeden.

Voetnoten

 1. Er is geen recht op winstdeelname.
  NN Strategy is een levensverzekering van NN Insurance Belgium NV, onderworpen aan het Belgisch recht, samengesteld uit beleggingen met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgd rendement (Tak 21) en/of beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalgarantie. het risico wordt gedragen door de verzekeringnemer.
  Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’, is het raadzaam voor de klant om kennis te nemen van de documentatie over dit specifieke product (het Essentiële-informatiedocument, de Algemene Voorwaarden, het beheersreglement alsook de aanvullende informatiedocumenten beschikbaar op de website www.nn.be) en om na te gaan of het product beantwoordt aan zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, aan zijn financiële situatie, aan zijn risicoprofiel en aan zijn beleggingsdoelstellingen.
  Eventuele klachten kunnen worden gericht:
  • hetzij aan de verzekeraar: NN Insurance Belgium nv, Quality Team, Fonsnylaan 38 , 1060 Brussel - www.nn.be, E-mail : klachten@nn.be - T +32 (0)2 650 70 66, in eerste instantie;
  • hetzij aan de Ombudsdienst Verzekeringen: De Meeûssquare 35, 1000 Brussel. www.ombudsman.as, e-mail: info@ombudsman.as - T +32 (0)2 547 58 71, in tweede instantie.
  Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit.