NN Omni Care - Gezin

NN Omni Care - Gezin

Een overlijden brengt naast diep verdriet vaak financiële zorgen met zich mee. Je gezin moet het met een kleiner budget stellen, terwijl de vaste kosten voor de overlevende partner even hoog blijven. Met de overlijdensverzekering Omni Care van NN bescherm je nabestaanden tegen de financiële impact van jouw overlijden.

Vind een makelaar

Bescherm het inkomen van je gezin

check

Kies zelf het verzekerde kapitaal en de evolutie ervan: vast, afnemend of variërend volgens een vrij schema

check

Betaal je premies maandelijks, jaarlijks of in één keer

check

Vereenvoudigde medische acceptatie tot 51 jaar en tot € 300.000

 

Hoe werkt het?

 • Je bepaalt zelf het kapitaal dat je wil verzekeren, de duurtijd van je dekking en de begunstigden.
 • Je kiest het kapitaal in functie van jouw specifieke situatie: je inkomen, je huidige en toekomstige noden van je partner en gezin, de leeftijd van je kinderen... Bespreek samen met je makelaar wat het best bij jouw situatie past.
 • Je begunstigden krijgen het verzekerde kapitaal als je overlijdt door ziekte of ongeval voor de einddatum van het contract.

Onmiddellijke dekking voor overlijden door ongeval

Indien de polis niet onmiddellijk (bijvoorbeeld in afwachting van medische acceptatie) kan aangeleverd worden, dan is er alvast een onmiddellijke dekking in geval van overlijden door ongeval. Je bent verzekerd voor het initieel verzekerde kapitaal, maar met een maximum van 500.000 euro. Deze voorlopige dekking eindigt na 1 maand, of bij aanvaarding of weigering door de maatschappij. 
Meer informatie over de voorwaarden, kan je terugvinden in de algemene voorwaarden van deze voorlopige dekking

Doelstelling

Omni Care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21, naar Belgisch recht.
Het verzekerd kapitaal is constant of dalend. Het bedraagt bij start minimaal 25.000 euro en maximaal 2.499.999 euro. De minimum duurtijd bedraagt 5 jaar.


Omni Care streeft ernaar om een bescherming te bieden aan natuurlijke personen  in functie van hun specifieke situatie: het inkomen, de huidige en toekomstige noden van hun partner en gezin, de leeftijd van de kinderen...  De begunstigden krijgen het verzekerde kapitaal als de natuurlijke persoon overlijdt door ziekte of ongeval voor de einddatum van het contract.

Meer details: bekijk Financiële Infofiche

Voor wie?

Omni Care richt zich tot natuurlijke- en rechtspersonen, met een leeftijd bij onderschrijving van de verzekerde tussen 18 en 67 jaar die behoefte hebben om zich
in te dekken tegen de financiële gevolgen van het overlijden van zichzelf of een derde als aanvulling op de sociale zekerheid en financiële bescherming van
nabestaanden.

Indien het een natuurlijk persoon betreft is de minimumleeftijd bij onderschrijving 18 jaar.

Lees hier meer over het Segmentatiebeleid van NN Insurance Belgium voor individuele levensverzekeringen.

Voor wie niet?

Dit product is niet geschikt voor natuurlijke en rechtspersonen die zich willen verzekeren tegen de financiële gevolgen van een overlijden, wanneer er een link is met een hypothecair krediet. Of wanneer men zich wil indekken tegen de financiële consequenties al dan niet voor een bank- of handgift, meer bepaald de successierechten, voor hun nabestaanden ten gevolge van hun overlijden.

Vind een makelaar in je buurt

find a broker

Wil je meer info?
Of heb je een andere vraag? Vind hier een onafhankelijke makelaar in jouw buurt.

Vind een makelaar

smile
VOORDELEN
 • Je bent wereldwijd gedekt, voor alle doodsoorzaken ten gevolge van een ziekte, ongeval of plotse dood.

Is je te verzekeren kapitaal hoger? Neem dan contact op met je makelaar.

exlamation
RISICO'S
 • Uitgesloten risico’s
  Bepaalde risico’s zijn niet gedekt. Voor de hoofdverzekering zijn dat onder meer: zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, en oorlogsfeit.
  Deze opsomming is onvolledig. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s. Ook voor de aanvullende waarborg Ongevallen (AVRO) gelden een heel aantal uitsluitingen. Een gedetailleerde lijst vind je terug in de Algemene voorwaarden aanvullende waarborgen.
  Bij inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door een ziekte of ongeval ben je niet gedekt.

Je makelaar helpt je graag met al je vragen over dit product. Je kan er ook terecht voor een offerte en een premieberekening.

Vind een makelaar bij jou in de buurt.

Fiscaliteit

Je kan je kan genieten van de fiscale aftrekbaarheid van de premies via:

 • Pensioensparen
 • Langetermijnsparen
 • IPT (Individuele Pensioentoezegging)
 • Bedrijfsleiderverzekering

Onder voorbehoud van wijziging van de huidige fiscale wetgeving in de toekomst.

Of je kan een verzekering zonder fiscale aftrekbaarheid afsluiten.

Opties en formules

 • Optie extra kapitaal bij overlijden door ongeval
  • Zorg voor een extra financieel vangnet bij een onverwacht overlijden door een ongeval. Kies je voor deze optie? Dan krijgen nabestaanden wanneer je overlijdt door een ongeval een extra bedrag naast het kapitaal van Omni Care. Je geeft hen dus meer zekerheid.
 • Er zijn verschillende mogelijke formules voor premiebetaling
  • Optimal (standaard): we optimaliseren de duur van de premiebetaling.
  • Relax: met deze unieke formule spreid je de premie over de volledige duurtijd, met een minimum verzekerd kapitaal
  • Budget: stem de premiebetaling af op de jaarlijkse premie die je wil betalen.
  • Classic: je betaalt de premie gedurende 2/3 van de duur van de verzekering.

Mogelijke betaaltypes voor de premie:

 • Koopsom (je betaalt de volledige premie in 1 keer)
 • Vaste premie (je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant)
 • Risicopremies (de premie evolueert mee met jouw leeftijd)

Voor de frequentie kan je kiezen voor maandelijkse betalingen via domiciliëring, of jaarlijks via domiciliëring of overschrijving.

Vind een makelaar in je buurt

find a broker

Wil je meer info?
Of heb je een andere vraag? Vind hier een onafhankelijke makelaar in jouw buurt.

Vind een makelaar

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Omni Care.

doc

Financiële informatiefiche Omni Care

doc

Algemene voorwaarden Omni Care

doc

Overlijden door ongeval - Aanvullende Algemene Voorwaarden

doc

Algemene Brochure Overlijdensverzekering

doc

Voorlopige dekking overlijden door ongeval - Algemene Voorwaarden

Wettelijke info

 • Omni Care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21, naar Belgisch recht. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Het verzekerd kapitaal is constant of dalend (kan niet verhoogd worden). Het bedraagt bij start minimaal 25.000 euro en maximaal 2.499.999 euro. 
 • Is je te verzekeren kapitaal hoger? Neem dan contact op met je makelaar.
 • Duurtijd: minimum 5 jaar
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht

NN Insurance Belgium nv – Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0890.270.057 – www.nn.be. – Verzekeringsonderneming toegelaten door de Nationale Bank van België (NBB) onder codenummer 2550 voor de takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26.

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.