Tips om op een veilige manier te beginnen met beleggen in tak 23

Iedereen droomt ervan dat zijn spaargeld een hoog rendement oplevert. In het huidige klimaat van ultralage rentestanden lijkt zoiets een utopie. Nogal wat mensen denken eraan om hun spaargeld te beleggen in beursgelinkte producten (aandelen, fondsen, tak 23-verzekeringen …). Wij geven je een aantal tips om ervoor te zorgen dat je op een verstandige en veilige manier investeert in tak 23. Dat zijn verzekeringsproducten waarvan het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen.

bbm_hospital11.jpg
In dit artikel

  1. De AssurMiFID-wetgeving maakt dat verzekeringstussenpersonen (makelaars of agenten) jouw behoeften in kaart moeten brengen en je beleggersprofiel moeten bepalen. Zij mogen in principe enkel producten voorstellen die passen in dat profiel. Bijvoorbeeld: je hebt een defensief beleggersprofiel, waarbij je weinig risico’s wil nemen. Welnu, een tak 23-verzekering krijgt een bepaalde risicoklasse: van 1 (laag risico) tot 7 (hoog risico). Als je een defensief beleggersprofiel heeft, mag jouw verzekeringstussenpersoon je niet aanraden om al jouw spaargeld in een tak 23-verzekering met risicoklasse 7 te stoppen.

  2. Tussenpersonen moeten daarbij ook rekening houden met onder andere je financiële situatie. Zij zullen je dus bijvoorbeeld ook vragen of je verder nog spaargeld hebt, of je vastgoed bezit … Deze vragen kunnen enige argwaan bij je opwekken, maar kaderen in de doelstelling om jou als belegger te beschermen. Zo kan iemand die een appartementsblok met 12 appartementen bezit en 300.000 euro op zijn spaarrekening heeft uiteraard dynamischer beleggen dan iemand die geen vastgoed bezit en slechts 10.000 euro aan spaargeld heeft. Verder wordt gepeild naar je beleggingstermijn, doelstelling en risico-appetijt.

  3. Risicospreiding is een must: leg nooit al je eieren in dezelfde mand. Met andere woorden, verdeel je spaargeld over verschillende assets, zoals vastgoed, een traditionele spaarrekening, een tak 21-verzekering (met een gewaarborgd rendement), tak 23 … Zorg er ook voor dat je voldoende liquide middelen overhoudt om een tegenslag (bv. totaal verlies auto, nieuwe auto kopen) op te vangen.

  4. Wil je beleggen in tak 23, dan doe je er ook goed aan om je investering te spreiden over meerdere fondsen. Ook op die manier spreid je het risico. Doet één fonds het dan wat minder, dan kan dit perfect gecompenseerd worden door de goede resultaten van andere fondsen. Een fonds dat uitsluitend belegt in Japanse aandelen bijvoorbeeld kan een zwakke prestatie neerzetten als de Japanse economie het slecht doet. Verzekeraars bieden soms ook fondsen aan die op zichzelf al bestaan uit meerdere fondsen. Dat is al een vorm van risicospreiding op zich.

  4. Je kan investeren in tak 23 met een eenmalige premie, maar ook met een recurrente bijdrage, bijvoorbeeld een maandelijkse storting. Op die manier beperk je het timingrisico. Niemand heeft een glazen bol, zodat niemand steeds aan de laagste koers kan kopen. Daarom is het handig om gespreid te kopen:  misschien koop je deze maand te duur en de volgende maand aan een veel lagere koers, maar op deze manier zal jouw gemiddelde aankoopkoers toch goed zijn.

  5. Bij veel verzekeraars is het ook mogelijk om extra beschermingsopties te onderschrijven als je belegt in een tak 23-product. Denk aan een stop loss (dynamische risicobeperking) of een druppelsgewijze instap (drip feed). Je makelaar vertelt je hier alles over. 

  Tot slot een heel eenvoudige tip: investeer nooit in een product dat je niet begrijpt.


  Bekijk hier de tak 23-oplossingen van NN.

  Deel dit artikel