Ik heb (bijna) nooit gewerkt, maar nu gaan we scheiden... Welke invloed op mijn pensioen?

Hoe zit het met het pensioen van jouw partner als hij of zij (bijna) geen beroepscarrière heeft gehad?Laten we de volgende situatie onderzoeken: het huwelijk heeft 20 jaar standgehouden, maar is dan op de klippen gelopen. Tijdens die 20 jaar is de vrouw thuisgebleven om de kinderen groot te brengen. Waar heeft zij recht op?

bbm_ma64259.jpg
In dit artikel

  Wat is de impact op het wettelijk pensioen?

  Tijdens die 20 jaar heeft deze vrouw geen pensioenrechten kunnen opbouwen. Toch kan zij, omdat ze gehuwd was, recht hebben op een "rustpensioen van de uit de echt gescheiden echtgenoot".

  Dit pensioen wordt op een gelijkaardige manier berekend als een gewoon rustpensioen. Voor de jaren dat het huwelijk geduurd heeft, wordt het pensioen berekend alsof de aanvrager zelf werkte en pensioenrechten opbouwde. Dit geldt evenwel enkel als de echtgenoot werkzaam was als werknemer of als zelfstandige. Was de echtgenoot ambtenaar, dan heeft de vrouw geen recht op een rustpensioen voor de voorbije periode. Ook als het koppel 20 jaar lang feitelijk of wettelijk samenwoonde, is dit recht er niet.

  Als de vrouw na de scheiding wel aan de slag gaat, als werknemer, zelfstandige of ambtenaar, dan zal ze daarvoor natuurlijk wel zelf pensioenrechten opbouwen. De kans is evenwel aanzienlijk dat dit pensioenbedrag vrij laag zal liggen: omdat ze op haar pensioenleeftijd een onvolledige loopbaan zal hebben en omdat haar loon wellicht ook beperkt zal zijn.

  Bovendien kan de vrouw geen aanspraak maken op een minimumpensioen. Daarvoor moet je immers een carrière hebben die minstens gelijk is aan twee derde van een volledige loopbaan, 30 jaar dus. Als ze pas na 20 jaar huwelijk begint te werken, is het dus uitgesloten dat zij vóór haar 67e aan een carrière van 30 jaar geraakt.

   

  Wat is de impact op het aanvullend pensioen?

  Heeft de vrouw recht op een deel van het aanvullend pensioen van haar ex-echtgenoot? Als het koppel getrouwd was in gemeenschap van goederen, dan kan de partner in principe rekenen op een vergoeding ter waarde van 50% van de aanvullende pensioenrechten die opgebouwd werden tijdens de periode van het huwelijk. De berekening is evenwel niet eenvoudig, en moet tot stand komen in onderlinge overeenstemming of door de beslissing van een rechter.

   

  De inkomensgarantie voor ouderen

  Ligt het inkomen van de vrouw (te) laag? Dan heeft ze mogelijk wel recht op de IGO of Inkomensgarantie voor Ouderen.

   

  Hoeveel geld heb jij nodig als je op pensioen bent?

  Ontdek of jij zal rondkomen met je wettelijk pensioen

   

  Deel dit artikel