In het kader van de energiecrisis neemt de verzekeringssector bijzondere maatregelen om de financiële gevolgen ervan op te vangen. Lees hieronder hoe.

De overheid heeft een aantal steunmaatregelen goedgekeurd met impact op de groepsverzekering voor bedrijven die lijden onder de energiecrisis[1]. Wanneer je reeds gebruik maakte van de steunmaatregelen in het kader van de Corona-crisis, zal je zeker een en ander herkennen. Wij informeren je graag en zetten alles netjes op een rij voor jou.

Welke impact hebben de steunmatregelen op jouw groepsverzekering?

Je geniet van een groepsverzekering en je werkgever voert een regeling van tijdelijke werkloosheid in ten gevolge van de energiecrisis?

Hij kan de regeling van tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis gelijkstellen met een normale arbeidsregeling. In dat geval betekent dit voor jou dat de verzekering blijft verder lopen.

Maar hij kan er ook voor kiezen om dit niet gelijk te stellen met een normale arbeidsregeling. Dit heeft als gevolg dat de dekkingen (leven en arbeidsongeschiktheid) voorzien in je groepsverzekering tijdelijk geschorst worden tijdens jouw tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de energiecrisis. De dekking overlijden, indien deze voorzien is in de pensioentoezegging, blijft daarentegen verder lopen tot 31 maart 2023.

Ben je werkgever en heb je werknemers die tijdelijk werkloos zijn ten gevolge van de energiecrisis?

NN Insurance Belgium heeft in dit geval de nodige maatregelen genomen om tegemoet te komen aan ondernemingen met werknemers die lijden onder de energiecrisis. Voor meer informatie verwijzen we naar de documenten hieronder die op 01/10/2022 van toepassing zijn: 

  • de informatiebrief die onze klanten ontvangen;
  • het keuzeformulier met betrekking tot de uitvoering van de pensioentoezegging tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid.

 

HEB JE BIJKOMENDE VRAGEN? AARZEL NIET OM CONTACT TE NEMEN MET JE FINANCIËLE ADVISEUR.


[1] Bedrijven in scope van deze maatregelen:

de bedrijven waar de aankoop van energieproducten, met inbegrip van energieproducten andere dan aardgas en elektriciteit, ten minste 3 % van de toegevoegde waarde uitmaakt voor het kalenderjaar 2021 of die aantonen dat hun definitieve energierekening voor het trimester voorafgaand aan het trimester waarin zij gebruik maken van de in artikel 19 bedoelde regeling is verdubbeld ten opzichte van hun definitieve energierekening voor hetzelfde trimester van het voorafgaande jaar.