Kunt u een goed doel aanduiden als begunstigde in een levensverzekering?

Meer en meer mensen willen een gedeelte van hun nalatenschap aan een goed doel schenken. Dat kan via een duolegaat en een testament, maar ook via een levensverzekering. Wij leggen u uit hoe u dat kunt doen.

Als u investeert in een levensverzekering (tak 21 of tak 23), dan moet u steeds een begunstigde aanduiden voor het geval u overlijdt vóór de eindvervaldag van de polis. Als u graag een goed doel wil steunen, dan vult u gewoon het betrokken goed doel in als begunstigde bij overlijden in uw polis. Het goede doel moet evenwel ook successierechten betalen op het bedrag dat u nalaat. Onder bepaalde voorwaarden genieten vzw’s echter van verlaagde successierechten.

U kunt uiteraard ook meerdere begunstigden aanduiden. Zo kunt u een gedeelte van de polis nalaten aan een goed doen en de rest bijvoorbeeld aan uw kinderen. Op die manier kunt u uw successieplanning en vermogensoverdracht perfect regelen.

Hou er wel rekening mee dat u de reservataire erfgenamen niet kunt onterven. Het gaat dan om uw echtgenoot en uw kinderen. Zij hebben sowieso recht op een deel van de erfenis.

Als u voor een goed doel als begunstigde kiest, heeft dit wel tot gevolg dat mogelijke fiscale voordelen (bij tak 21-contracten) verloren gaan.

Een belangrijk bijkomend voordeel is dat u de begunstigde altijd nog kunt wijzigen op een later tijdstip. U blijft dus zelf aan het stuur zitten.

Meer info over de Tak 23 verzekering.