Toegang en installatie

 • Kan ik NN connect meteen gebruiken?

  Als je al een itsme-account hebt, kan je de app meteen gebruiken na het installeren en doorlopen van de eenmalige registratie- en activeringsprocedure. Zo niet zal je gevraagd worden om een itsme-account aan te maken bij de registratieprocedure.

 • Kunnen alle NN klanten deze app NN connect gebruiken?

  Iedereen die ouder is dan 18 jaar en een NN Strategy en/of een Scala contract voor zelfstandigen contract afsluit bij de maatschappij NN heeft toegang tot de applicatie.

  Volgende Scala verzekeringen voor zelfstandigen zullen zichtbaar zijn in de App : Scala free pension VAPZ, Scala privilege IPT, Scala executive , Scala professional pension POZ. De klanten met een ander soort contract hebben momenteel nog geen toegang tot de applicatie.

 • Kan ik NN connect gebruiken als ik nog geen klant ben?

  Neen. Je moet klant zijn bij NN en een NN Strategyen/of Scala contract afsluiten om de applicatie te kunnen gebruiken.

 • Kunnen meerdere gebruikers eenzelfde toestel gebruiken?

  Neen, een smartphone wordt beschouwd als een persoonlijk toestel, en het gebruik ervan door meerdere klanten is onmogelijk. Alleen een gebruiker per toestel kan worden gelinkt aan een itsme® account.

  Let op: zodra een andere gebruiker zich op een smartphone inlogt via de itsme® registratieprocedure, wordt hij de enige actieve gebruiker van het toestel. De vorige gebruiker kan dus niet meer inloggen (tenzij hij de procedure opnieuw doorloopt).

 • Kan ik NN connect op verschillende toestellen gebruiken?

  Neen. Het veiligheidsmodel van itsme® draait om de unieke combinatie van je simkaart, je gsm en je itsme®-code. Je account is dus verbonden aan uitsluitend 1 mobiel toestel.

 • Is de app NN connect gratis?

  De app NN connect is gratis beschikbaar via de App Store en Google Play. NN rekent geen kosten aan voor het gebruik van NN connect. 

 • Moet ik een speciaal (data) abonnement vragen aan mijn gsm operator?

  Als je geen wifi gebruikt, dan heb je een data abonnement nodig. Omdat het geen groot dataverkeer betreft, hoef je geen abonnement voor "onbeperkt gebruik" te nemen.

 • Heb ik een internetaansluiting nodig?

  Ja, je hebt een internetaansluiting nodig, zowel om de applicatie te downloaden als om ze te raadplegen.

 • Hoe krijg ik toegang tot NN connect?

  Als je al een itsme®-account hebt,
  1. Download de applicatie NN connect op App Store of Google Play.
  2. Registreer je in de applicatie NN connect via je persoonlijke itsme®-code .
  3. Volg zo nodig de instructies om jouw itsme®-account te koppelen aan NN connect.
  4. Je hebt nu toegang tot de applicatie NN connect. Eenvoudig, snel en veilig!

  Als u nog geen itsme®-account hebt,
  1. Download de applicatie itsme® op App Store of Google Play.
  2. Volg de instructies om je persoonlijke itsme®-code aan te maken via jouw bankkaart of identiteitskaart
  3. Kies je persoonlijke itsme®-code. Je itsme®-account is nu aangemaakt.
  4. Download vervolgens de applicatie NN connect op App Store of Google Play.
  5. Registreer je in de applicatie NN connect via je persoonlijke itsme®-code.
  6. Volg zo nodig de instructies om je itsme®-account te koppelen aan NN connect.
  7. Je hebt nu toegang tot de applicatie NN connect. Eenvoudig, snel en veilig!

 • Kan ik NN connect gebruiken op eender welke smartphone?

  NN connect is beschikbaar op de volgende toestellen:
  • Apple iPhone uitgerust met iOS 11 of hoger
  • Smartphone uitgerust met het besturingssysteem Android 5.0 of hoger
   
  Om je veiligheid te kunnen garanderen, werkt itsme® niet op jailbroken of rooted toestellen. Dit zijn toestellen waarop onbeveiligde software actief is. Dit kan leiden tot blootstelling aan schadelijke apps en houdt een aanzienlijk risico in.

 • Wat heb ik nodig om NN connect te gebruiken?

  1. Een smartphone
  2. Een internetaansluiting
  3. Een itsme®-code
  4. Een actief NN Strategy  of/en Scala contract. Je kunt een contract afsluiten via een van onze makelaars.

Definitie

 • Hoe moet ik de risicoklasse van een fonds interpreteren?

  Ieder Tak 23 beleggingsfonds, afhankelijk van zijn aard en het soort activa waarin het belegt, behoort tot een specifieke risicoklasse op een schaal van 1 tot 7 (waarbij klasse 7 het hoogste risico inhoudt). Deze risicoklasse geeft de volatiliteit weer van het fonds, m.a.w. de potentiële op- en neerwaartse schommelingen van zijn netto-inventariswaarde. De risicoklasse van een fonds kan veranderen in de tijd.
   
  Hieronder vind je een opsomming van de belangrijkste Tak 23 risico's. Voor een meer gedetailleerd overzicht verwijzen we je naar de respectievelijke informatiefiches per fonds beschikbaar op de websites van de onderliggende fondsen.

  • Tegenpartijrisico: Het onderliggende fonds kan verlies lijden in het geval dat de tegenpartij onbekwaam is om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen.
  • Vereffeningsrisico: Bepaalde waardepapieren kunnen op een bepaald ogenblik in tijd moeilijk verkoopbaar worden op korte termijn of moeten verkocht worden met verlies.
  • Beheerrisico: Tijdens abnormale bewegingen op de markt kunnen de gebruikelijke beheertechnieken van een beleggingsfonds inefficiënt of ongunstig blijken.
  • Risico door afwijkende instrumenten: Bepaalde instrumenten die een afwijking vertonen kunnen een verhoging van de volatiliteit van het onderliggende fonds veroorzaken of de samenstelling blootstellen aan verliezen groter dan de prijs van deze afwijkende instrumenten.
  • Operationele risico’s: Op alle markten, en meer bepaald de nieuwe markten, kunnen onderliggende fondsen een gedeelte of het volledige kapitaal verliezen door onbekwaam beheer van activa, fraude, corruptie, politieke bewegingen of andere onwenselijke evenementen.

Documenten en meldingen

 • Kan ik de specifieke documenten van mijn contracten terugvinden in de applicatie (bijzondere voorwaarden, vervaldagberichten, jaarlijks overzicht,…)?

  Dit is momenteel niet mogelijk. We maken er werk van naar de toekomst toe.

 • Zal ik meldingen/berichten ontvangen via de applicatie?

  Ja, Je zal berichten ontvangen via de applicatie. 

Functionaliteiten

 • Hoe kan ik zien in welke fondsen mijn toekomstige premie zal worden belegd (mijn toekomstige beleggingsstrategie)?

  Op het scherm van je contract, klik op de knop "verwachte premie - detail van je beleggingsstrategie".

 • Hoe kan ik zien in welke fondsen mijn huidige reserve (mijn huidig spaargeld) belegd is?

  Klik op de knop naast het bedrag van je reserve.

 • Waar kan ik mijn vermogen (mijn reserve) raadplegen?

  Het globale bedrag van je vermogen (voor al je NN Strategy contracten) vind je terug op je algemene dashboard.

  Als je meerdere contracten heeft, kun je ze ook individueel raadplegen voor meer specifieke informatie over een bepaald contract. Via het hoofdmenu (onder "Mijn contracten"), klik op het contractnummer om het detail ervan te raadplegen.

 • Hoe kan ik de taalinstelling van de app wijzigen?

  De standaard taalinstelling is de correspondentietaal die je ons heeft meegedeeld bij het afsluiten van je contracten. Wens je de taalinstelling te wijzigen, neem dan contact op met de diensten van NN telefonisch op 02/650 78 00 of per e-mail naar :
  - client@nn.be voor NN Strategy contracts
  - independent@nn.be voor Scala contracts

 • Waar vind ik de dekkingsvoorwaarden van mijn contracten / verzekeringen terug?

  Je vindt de algemene voorwaarden van onze verzekeringsproducten terug op de website van NN (www.nn.be).

 • Kan ik een nieuw contract rechtstreeks in de applicatie afsluiten?

  Neen, het is niet mogelijk. Wens je een nieuw contract af te sluiten, neem dan contact op met je makelaar. Je vindt zijn gegevens rechtstreeks in de applicatie.

 • Kan ik een premie rechtstreeks in de applicatie betalen?

  Het is niet mogelijk om een premie rechtstreeks in de applicatie te betalen.

 • Kan ik mijn gegevens, mijn contract of mijn betalingsmodaliteiten rechtstreeks via de applicatie wijzigen?

  Tot nu toe is NN connect alleen voor consultatie. Je kunt een aanvraag momenteel nog niet rechtstreeks indienen via de applicatie. Bij een wijziging van je contract of gegevens, neem contact op met je makelaar of de diensten van NN.
  De gegevens van je makelaar vind je terug in de applicatie.
  Je kunt contact opnemen met de diensten van NN via specifieke formulieren beschikbaar op onze website, telefonisch op 02/650 78 00 of per e-mail naar :
  - client@nn.be voor NN Strategy contracts
  - independent@nn.be voor Scala contracts

 • Welke informatie kan ik raadplegen m.b.t. mijn transacties?

  Je kunt de transactiedatum, het soort transactie en het bedrag inzien.

 • Welke transacties zijn zichtbaar?

  Je kunt nu al de volgende transacties inzien: premiestorting, afkoop, switch tussen fondsen, automatische switch (dynamische stop loss, beveiliging van de meerwaarden, drip feed, dynamisering van de winstdeelname voor NN Strategy), onttrekking van risicopremies, transfer, onttrekking van de anticipatieve heffing en toekenning van winstdeelname en voorschot voor Scala contract. 
   
  De transacties in behandeling zijn niet zichtbaar. De verwerking van sommige transacties kan meerdere dagen in beslag nemen.

 • Tot hoe ver in het verleden kan ik de transacties in mijn contract raadplegen?

  Je kunt alle sinds 1 januari 2020 uitgevoerde transacties inzien.

 • Tot hoe ver in het verleden kan ik de evolutie van mijn contractreserve raadplegen?

  Je kunt de evolutie van je reserve retroactief tot 12 maanden raadplegen.

 • Welke contracten verschijnen in de applicatie?

  Alle actieve NN Strategy contracten. Namelijk de contracten waar je verzekeringnemer van bent. Ook alle actieve contracten Scala waar je verzekerde van bent.            
  Volgende Scala verzekeringen voor zelfstandigen zullen zichtbaar zijn in de App : Scala free pension VAPZ, Scala privilege IPT, Scala executive , Scala professional pension POZ.

  Je contracten die nog niet of niet meer actief zijn (in acceptieproces, afgekocht, afgelopen, geannuleerd) zijn niet zichtbaar.
   
  De andere contracten dan NN Strategy en Scala zijn niet zichtbaar.

 • Als ik een nieuw contract afsluit of een bestaand contract afkoop, wordt het automatisch toegevoegd/verwijderd in NN connect?

  Ja, je nieuwe contracten worden zichtbaar in NN connect zodra ze actief zijn. Voor wijzigingen op bestaande contracten hangt het af van de verwerkingstijd door de operationele diensten van NN. Je afgekochte of afgelopen contracten zijn niet meer zichtbaar in de applicatie.

Gebruiksvoorwaarden

 • Gebruiksvoorwaarden van de applicatie NN connect

  Algemene informatie
  Deze applicatie is louter bedoeld als bron van algemene informatie. Niets in deze applicatie mag worden geïnterpreteerd als een aanbod om individuele producten te verkopen of om investeringsadvies te geven. Met vragen rond verzekeringsproducten en/of investeringsadvies kunt je terecht bij de makelaars / tussenpersonen die de producten van NN Insurance Belgium verkopen.

  Intellectuele eigendomsrechten
  Alle handelsmerken, service-tekens en logo’s in deze applicatie behalve het merk itsme® zijn eigendom van NN Belgium. Het is verboden om er iets van te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NN Insurance Belgium.
  De applicatie en de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht. Alle rechten op de pagina’s, de inhoud en de werken die ze bevatten, zijn voorbehouden aan NN Insurance Belgium of zijn licentiegevers. Het is strikt verboden om de inhoud te veranderen, te kopiëren, te distribueren, door te sturen, te tonen, te publiceren, te verkopen, te licentiëren, aan te passen naar ander werk, of toe te passen op een manier die niet strookt met het doel van deze applicatie: informatie geven over NN Insurance Belgium.

  itsme® is een initiatief van Belgian Mobile ID, een samenwerking tussen grote Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING, CBC) en telecomproviders (Orange Belgium, Proximus, Telenet).

  Geen aansprakelijkheid
  De informatie in deze applicatie, inclusief maar niet beperkt tot afbeeldingen, tekst en links naar andere websites of applicaties, wordt voetstoots geleverd en kan worden gewijzigd zonder aankondiging. De informatie wordt, voor zover toelaatbaar is conform de toepasbare wetgeving, verstrekt zonder enige vorm van expliciete of impliciete garantie, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk en het vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke toepassingen.

  De vermelde informatie in deze applicatie heeft geen contractuele waarde, dit in tegenstelling tot de algemene en bijzondere voorwaarden en elk ander contractueel document.
  NN Insurance Belgium stelt alle redelijke middelen in het werk om in zijn applicatie, correcte en geactualiseerde gegevens te verschaffen. NN Insurance Belgium kan de juistheid, de afwezigheid van fouten, de volledigheid en/of de actualiteit ervan echter niet garanderen.

  Wettelijke documenten
  Alle wettelijke documenten aangaande de verzekeringsproducten zijn beschikbaar op de website www.nn.be, onder de rubrieken van de desbetreffende producten.

  Gegevens van de onderneming
  NN Insurance Belgium nv, kredietgever hypothecair krediet toegelaten door de FSMA en verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB onder het nummer 2550 voor de Takken 1a, 2, 21, 22, 23, 25, 26.
  Maatschappelijke zetel: Fonsnylaan 38, B-1060 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220.

Hulp en contact

 • Waar vind ik de gegevens van mijn makelaar?

  Je vindt de gegevens van je makelaar terug op het dashboard van je contract. Klik op de naam van je makelaar om zijn gegevens op te halen. 

  Je kunt ook zijn gegevens vinden via het menu "Contacteer ons".

 • Waar kan ik terecht als ik een probleem ondervind bij de installatie of het gebruik van de app?

  Je kunt contact opnemen met de diensten van NN via specifieke formulieren beschikbaar op onze website, telefonisch op 02/650 78 00 of per e-mail naar :
  - client@nn.be voor NN Strategy contracts
  - independent@nn.be voor Scala contracts

itsme

 • Hoe werkt itsme?

  itsme® combineert je identiteitsgegevens met een code die je zelf kiest, je simkaart, en je smartphone. Wanneer je jouw itsme-code invoert, hebben de bedrijven de zekerheid dat ze met de juiste persoon te maken hebben. Je hoeft bovendien niet meer een hele reeks wachtwoorden en logins te onthouden. Eén code volstaat ;-)

 • Wat is itsme?

  itsme® is een gratis app waarmee je, met één code, inlogt, registreert, ondertekent en betaalt in alle veiligheid op een hele reeks online applicaties. Met itsme heb je geen kaartlezer of wachtwoord meer nodig. 

Veiligheid en privacy

 • Wat als ik mijn smartphone of gsm kwijt ben?

  Je identificatie via itsme® is alleen mogelijk met de unieke combinatie van je gsm, je simkaart en je persoonlijke itsme®-code. Je hoeft dus niet te panikeren als je jouw smartphone ou gsm kwijt bent. Blokkeer voor alle zekerheid meteen je itsme®-account. Dat kan via de website van itsme® of via de itsme-helpdesk op 02/657 32 13 (ma - vrij van 8 – 18 uur).

 • Wat als ik mijn gsm aan iemand verkoop zonder eerst de app te verwijderen?

  itsme® werkt enkel met de unieke combinatie van je gsm, je simkaart en je persoonlijke itsme®-code. De nieuwe eigenaar van je gsm zal je itsme®-account dus niet kunnen gebruiken, aangezien hij je code en je simkaart niet heeft. Hij heeft dus geen toegang tot de applicatie.

 • Kunnen anderen inloggen in mijn NN connect ruimte?

  Alleen iemand die je itsme®-code kent en in het bezit is van je smartphone kan inloggen.

 • Hoe bescherm je mijn privacy?

  NN Insurance Belgium N.V. eveneens alles in het werk opdat de verwerking van je persoonsgegevens het best beschermd en beveiligd zijn. Meer informatie over ons privacybeleid vind je op onze website: https://www.nn.be/nl/privacy-en-cookieverklaring

 • Is NN connect een beveiligde applicatie?

  We doen er alles aan om je mobiele operaties maximaal te beveiligen.
  • Je kunt alleen inloggen met een toestel dat je eerst zelf hebt geregistreerd bij itsme®.
  • Het veiligheidsmodel van itsme® draait om de unieke combinatie van je simkaart, je gsm en je itsme®-code.

  Je hebt als gebruiker ook een hoofdrol te spelen in de beveiliging van je gegevens.
  • Deel je itsme®-code aan niemand mee. Let erop dat niemand meekijkt als je jouw itsme®-code invoert.
  • Gebruik alleen legale software.
  • Sluit de applicatie na ieder gebruik.