NN Donation Care

NN Donation Care

Kan je zelf iets missen en wil je je kind, kleinkind of geliefde een duwtje in de rug geven? Dan kan je een handgift doen. Een mooi gebaar, maar er is ook een keerzijde: als je binnen maximaal 5 jaar na een niet-geregistreerde handgift overlijdt, moeten de ontvangers successierechten betalen. Met de overlijdensverzekering Donation Care voorkom je onaangename financiële verrassingen.

Vind een makelaar

Wat is NN Donation Care?

check

Tijdelijke polis, afgesloten door je nabestaanden met jou als verzekerde

check

Bespaar je nabestaanden mogelijke successierechten bij een handgift

check

Korting op de premie als je je registreert als orgaandonor

Doelstelling

Donation Care is een overlijdensverzekering van tak 21 met een minimumduur van 1 jaar en een maximumduur van 5 jaar.
Donation Care is alleen mogelijk binnen een niet-fiscaal contract.

Donation Care streeft ernaar de nabestaanden, verzekeringnemer in dit contract, van de verzekerde te beschermen tegen de impact van een hoge successierechten naar aanleiding van een schenking. 
Bij het overlijden van de verzekerde binnen een termijn van maximaal 5 jaar na de handgift krijgen zij dan het verzekerde bedrag van de geschatte successierechten. Hoe hoger het bedrag van de gift, hoe interessanter deze verzekering.

Meer details: bekijk Financiële Infofiche
 

Voor wie ?

Donation care richt zich tot natuurlijke personen die de financiële consequenties –
meer bepaald de successierechten als gevolg van een hand- of bankgift – ten gevolge van hun overlijden willen indekken voor hun nabestaanden indien deze gift niet geregistreerd wordt.De leeftijd van de verzekerde bij onderschrijving bedraagt tussen 18 en 80 jaar.

Indien het een natuurlijk persoon betreft is de minimumleeftijd bij onderschrijving 18 jaar

Voor wie niet ?

Dit product is niet geschikt voor natuurlijke personen die zich willen indekken ter bescherming van hun nabestaanden, waarvan de verzekerde ouder of jonger is dan de toegelaten criteria: niet geschikt ter dekking van een hypothecair krediet, krediet, of pure familiebescherming

Doe je een handgift? Dan zijn er 3 opties

Niets doen en hopen

Je doet een schenking en dekt je op geen enkele manier in. Dat kan goed gaan, maar het kan ook mislopen. Sterf je binnen de 3 jaar na de handgift? Dan moeten je nabestaanden successierechten betalen op de handgift. Het bedrag hangt af van de verwantschap en het gewest waar je woont. Voor partners, kinderen en kleinkinderen gaat het om 3% voor kleine bedragen, oplopend tot 30% voor hoge bedragen. Bij verre verwantschappen kan het percentage oplopen tot maar liefst 80%.

Je handgift laten registreren bij een notaris

Je kan je handgift ook meteen laten registreren bij een notaris. Mocht je binnen de 3 jaar overlijden, dan zijn er geen successierechten voor de ontvangers. Wel betaalt de ontvanger onmiddellijk bij registratie een schenkingsbelasting. Die bedraagt 3% (3,3% in het Waals Gewest) voor partners, (klein)kinderen, ouders en grootouders en 7% (5,5 % in het Waals Gewest) voor andere verwantschappen.

Een overlijdensverzekering Donation Care afsluiten

Met NN Donation Care sluiten je nabestaanden een tijdelijke polis af voor het geschatte bedrag van de successierechten verbonden aan jouw gift. Jij bent de verzekerde. Overlijd jij binnen een termijn van 3 jaar na de handgift, dan krijgen je nabestaanden als begunstigden het verzekerde bedrag uitgekeerd om de successierechten te betalen. Hoe hoger het bedrag van de gift, hoe aantrekkelijker een overlijdensverzekering.

Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de toekomst. 
In geval van wijziging van de fiscale regels, kan NN Insurance Belgium nv niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de klant en kan in de toekomst wijzigen. 
Wanneer verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel dat van toepassing is op een gemiddelde retailklant in de hoedanigheid van een natuurlijke persoon die in België woont.

 

Onmiddellijke dekking voor overlijden door ongeval.

Indien je aanvraag even op zich laat wachten, geniet je een dekking overlijden door ongeval.  Je bent gedekt voor het initieel verzekerde kapitaal.(met een maximum van 500.000 euro)
Deze overeenkomst eindigt na 1 maand, of bij aanvaarding of weigering door de maatschappij. (Voor verdere informatie kunt u de algemene voorwaarden "voorlopige dekking" raadplegen)

smile
VOORDELEN
 • Je bent wereldwijd gedekt voor alle doodsoorzaken: door ziekte, een ongeval of een plotse dood zoals een beroerte of hartaanval.
 • Verzekerd kapitaal
  • Is constant
  • Bedraagt bij start minimaal 25.000 euro
  • Bedraagt bij start maximaal 2.499.999 euro

Is je verzekerd kapitaal hoger? Neem dan contact op met je makelaar.

exlamation
RISICO'S
 • Bepaalde risico’s zijn niet gedekt.
  Voor de hoofdverzekering zijn dat onder meer: zelfmoord tijdens het eerste jaar na afsluiten van het contract, opzettelijke daad, en oorlogsfeit.
  Deze opsomming is onvolledig. Raadpleeg de Algemene voorwaarden voor een overzicht van alle uitgesloten risico’s.
  Ook voor de aanvullende waarborg Ongevallen (AVRO) gelden een heel aantal uitsluitingen. Een gedetailleerde lijst vind je terug in de Aanvullende algemene voorwaarden.

Je makelaar helpt je graag met al je vragen over dit product. Je kan er ook terecht voor een offerte en een premieberekening.

Vind een makelaar bij jou in de buurt. 

Opties en formules

Optie overlijden door ongeval

Kies je voor deze optie? Als je overlijdt door een ongeval, dan krijgen je nabestaanden een extra bedrag naast het kapitaal van Donation Care. Je geeft hen dus extra zekerheid.

Mogelijke betaaltypes voor de premie:

 • Koopsom: je betaalt de volledige premie in 1 keer
 • Vaste premie: je spreidt de betaling in de tijd; de premie is constant
 • Risicopremies: de premie evolueert mee met jouw leeftijd

Voor de frequentie kan je kiezen voor maandelijkse betalingen via domiciliëring, of jaarlijks via domiciliëring of overschrijving.

Registreer je je vóór het afsluiten van de overeenkomst als orgaandonor? Dan krijg je 5% korting op de premies van Donation Care.

Je registreert je eenvoudig en gratis op www.beldonor.be.

Vereenvoudigde medische acceptatie tot 51 jaar en tot € 300.000

Nog geen klant?

find a broker pane

Vind een makelaar in je buurt en sluit je aan!

Vind een makelaar

 

Belangrijke documenten

Het is noodzakelijk om de Informatie Financiële infofiche & Algemene voorwaarden te lezen vóór de aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een NN Donation care.

doc

Algemene Brochure Overlijdensverzekering

doc

Financiële informatiefiche Donation Care

doc

Algemene voorwaarden Donation Care
 

doc

Aanvullende algemene voorwaarden waarborg overlijden door ongeval 

doc

Algemene voorwaarden  - voorlopige dekking overlijden door ongeval

Wettelijke info

 • Donation Care is een overlijdensverzekering van het type Tak 21. Het is een product van NN Insurance Belgium, vennootschap naar Belgisch recht.
 • Toepasselijk recht: Belgisch recht
 • Duurtijd van je contract: minimum 1 jaar en maximaal 5 jaar
 • Donation Care is alleen mogelijk binnen een niet-fiscaal contract.

 

Heb je klachten over je NN contract? Dan kan je terecht bij NN, Quality Care Center, Fonsnylaan 38, 1060 Brussel. Mail in eerste instantie naar klachten@nn.be. Of richt je aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: +32(0)2 547 58 71, fax +32(0)2 547 59 75, info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be. Het is ook altijd mogelijk om juridische stappen te ondernemen

Jouw unieke leven verdient een persoonlijke aanpak. Daarom helpen we je graag een onafhankelijke makelaar te vinden in jouw buurt.