NN Insurance Belgium rondt juridische fusie met Delta Lloyd life af

30/03/2018

Op vrijdag 30 maart rondt NN Insurance Belgium NV de juridische fusie met Delta Lloyd Life NV af, en neemt het alle rechten en plichten van Delta Lloyd Life NV over. Delta Lloyd verdwijnt hierdoor als merk, en Delta Lloyd Life NV als juridische entiteit. Het gecombineerde bedrijf gaat verder onder de naam NN Insurance Belgium of verkort: NN. NN telt 649 medewerkers, heeft qua levensverzekeringen een top 4 positie in België en een incassopremie van 967 miljoen EUR.

Aan de juridische samensmelting – die boekhoudkundig en fiscaal met terugwerkende kracht ingaat vanaf 1 januari 2018 – ging een intensieve voorbereiding vooraf. Naast de goedkeuringsprocedure die werd doorlopen bij de nationale toezichthouder, Nationale Bank van België (NBB), moest via NBB goedkeuring verkregen worden bij buitenlandse controleorganen in zeven Europese landen waar polishouders van Delta Lloyd Life NV gevestigd zijn.

Top 4 speler in Leven

CEO Jan Van Autreve: ‘Er is hard gewerkt aan de voorbereiding en de realisatie van deze mijlpaal. De doelstelling van NN om haar marktpositie in België te verstevigen in combinatie met het versterken van de solide kapitaalspositie is vandaag juridisch beklonken. De overname van Delta Lloyd in België resulteert in de uitbreiding en verrijking van het productaanbod en biedt toegang tot een uitgebreid kanaal van professionele makelaars. Als Top 4 speler in de markt van levensverzekeringen zijn we vandaag uitstekend gepositioneerd om onze klanten relevante oplossingen aan te bieden in kader van pensioen, overlijden en invaliditeitsbescherming. Een persoonlijke aanpak en kwaliteitsvolle dienstverlening staan hierbij centraal. Ik wil dan ook al onze klanten en partners bedanken voor hun vertrouwen in ons bedrijf.’

Maatschappelijke zetel verhuist naar Brussel

De maatschappelijke zetel van het gecombineerde bedrijf NN Insurance Belgium NV wijzigt en is voortaan Fonsnylaan 38, 1060 Brussel.
De komende weken en maanden worden alle stakeholders begeleid in de wijzigingen die de juridische fusie met zich meebrengt. Hierbij is het van belang dat engagementen die we in het verleden zijn aangegaan met klanten en partners, ook in de toekomst gegarandeerd worden vanuit NN.
Over heel België zal de komende maanden tevens een grootschalige NN-brandingscampagne uitgerold worden. Daarnaast worden de nodige stappen gezet om alle medewerkers van het gecombineerde bedrijf voor het einde van het jaar onder te brengen in het bestaande kantoor aan het Brusselse Zuidstation, en niet langer in Diegem.

Voor meer informatie, neem contact op met Annelore Van Herreweghe – woordvoerder – annelore.van.herreweghe@nn.be - +32 494 17 02 00.