Optionele Risicowaarborgen binnen je NN Strategy contract

Optionele Risicowaarborgen binnen je NN Strategy contract

Kies je voor een NN Strategy oplossing zoals fiscaal pensioensparen, fiscaal langetermijnsparen of vrij sparen in Tak 21 of Tak 23?

Dan kan je ook naast kapitaalopbouw financiële bescherming inbouwen. Daarmee bescherm je je geliefden in geval van langdurige ziekte, ongeval of overlijden.

Een gerust gevoel op jouw maat

Optionele waarborgen bij overlijden

Moest je vroegtijdig overlijden dan ontvangen je begunstigden bij NN Strategy het gespaarde nettokapitaal.

Afhankelijk van je situatie kan je kiezen voor deze bijkomende waarborgen.

Minimumkapitaal overlijden

Je wilt zeker zijn dat je begunstigden een minimaal bedrag uitgekeerd krijgen zodat bepaalde noden zeker bekostigd kunnen worden.

 • uitkering van een op voorhand bepaald vast minimumkapitaal, zolang dit meer is dan de gespaarde reserve
 • minimaal verzekerd kapitaal € 5 000
 • maximaal verzekerd kapitaal € 2 000 000
 • optie: indexering van 1 tot 5% per jaar, uw bescherming blijft op peil
 • optie: je kan deze waarborg afsluiten voor een bepaalde termijn

Voorbeeld: over 10 jaar zijn je twee kinderen afgestudeerd. Voor die periode verzeker je jezelf voor een vast minimumkapitaal van 30 000 euro. Opdat het verzekerd kapitaal geen negatieve gevolgen van de inflatie zou ondervinden, kies je voor een jaarlijkse indexering van 3%.

Minimumkapitaal van 130% van de stortingen

Je wilt een extra financieel vangnet voor je nabestaanden, en dit in verhouding met je spaarinspanningen.

 • uitkering van een kapitaal gelijk aan 130% van de gestorte premies
 • alleen mogelijk in niet-fiscale contracten
 • geen roerende voorheffing bij opname na 8 jaar en 1 dag voor niet fiscale contracten3

Bijkomend kapitaal

Je wilt zeker zijn dat je geliefden een bepaald bedrag krijgen bovenop de som van je gespaarde premies.

 • uitkering van een op voorhand bepaald bedrag bovenop de gespaarde som (reserve)
 • minimaal verzekerd kapitaal € 5 000
 • maximaal verzekerd kapitaal € 2 000 000

Optionele waarborg bij overlijden door ongeval

Aanvullend kapitaal:

 • alleen mogelijk in combinatie met de optionele waarborg minimumkapitaal overlijden of bijkomend kapitaal
 • bovenop het basiskapitaal komt er nog een op voorhand bepaald bedrag. Het basiskapitaal is hier dus je verzekerde minimumkapitaal, of je reserve + het verzekerde bijkomend kapitaal.
 • minimaal verzekerd kapitaal € 25 000
 • maximaal verzekerd kapitaal € 2 000 000

Optionele waarborgen bij invaliditeit

De onderstaande tussenkomsten gebeuren na een carenstijd, bepaald in je contract. Carenstijd is de tijd tussen het moment van je aangifte en het moment dat je je uitkering ontvangt.

Premievrijstelling bij invaliditeit door ongeval of ziekte:

NN betaalt de premies bij invaliditeit (vanaf een bepaalde graad). Je kapitaalopbouw blijft gegarandeerd, je waarborgen blijven gelden.

Invaliditeitsrente:

 • NN betaalt de rente bij invaliditeit (vanaf een bepaalde graad)
 • indexering van de rente (vóór schadegeval)

De optionele waarborgen van NN Strategy zijn alleen mogelijk als je periodieke premies betaalt en na medische aanvaarding.

Bespreek met je makelaar welke formule voor jou en je situatie het best geschikt zijn:

Goed geïnformeerd

Voor je deze verzekering onderschrijft, is het noodzakelijk om de informatie rond jouw NN Strategy oplossing te lezen.

Heb je nog vragen? Je makelaar geeft je graag advies.

Bescherm jezelf als zelfstandige

Omni Care zorgt voor wie er voor jou toe doet.

Dacht je hier al aan?

Vrij sparen met kwalitatieve fondsen

Voetnoten

 1. NN Strategy is een levensverzekering samengesteld uit beleggingen met een door de verzekeringsmaatschappij gewaarborgd rendement (Tak 21) en/of uit beleggingsfondsen (Tak 23) zonder kapitaalgarantie. Voor meer informatie, raadpleeg het Essentiële informatie document NN Strategy levensverzekering op www.deltalloydlife.be.
  Toepasselijk recht: Belgisch recht
  Duur: minimum 5 jaar voor het financiële luik en minimum 10 jaar bij aanvullende waarborgen. Het contract heeft een maximale duur van 120 jaar. Alvorens in te tekenen op het product ‘NN Strategy’ is het raadzaam voor de klant om kennis te nemen van de documentatie over dit specifieke product (Essentiële informatie-document en Algemene Voorwaarden beschikbaar op de website www.deltalloydlife.be) en om na te gaan of het product beantwoordt aan zijn kennis en ervaring omtrent dit soort financieel product, aan zijn financiële situatie, aan zijn risicoprofiel en aan zijn beleggingsdoelstellingen.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot uw NN contracten kunnen gericht worden aan:
  NN, Quality Team, Fonsnylaan 38 te 1060 Brussel, klachten@nn.be in eerste instantie; of aan de Consumentenombudsdienst bij de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, tel.: +32(0)2 547 58 71, fax : +32(02) 547 59 75, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as, in laatste instantie
 3. Wanneer verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde één en dezelfde persoon zijn, dan is er ook tijdens de eerste 8 jaar geen roerende voorheffing.