Over het onderzoek

Via dit grootschalig burgeronderzoek onderzoekt levensverzekeraar NN in welke mate de Belg en de maatschappij waarin we vandaag leven klaar zijn voor een lang(er) en gelukkig leven. 

De eerste fase: de voorstudie

Om een eerste peiling te doen naar de houding van de Belg tegenover langer leven, organiseerde NN samen met het onafhankelijke onderzoeksbureau Indiville een voorstudie. Deze studie werd online afgenomen bij 1564 Belgen tussen 22 april en 20 mei 2020. De onderzoekspopulatie bestond uit 18 tot 79-jarigen en is representatief voor België. 

De resultaten hiervan zijn het startpunt van een groots onderzoek dat tussen september 2020 en december 2020 zal gevoerd worden bij de Belg.

De tweede fase: het burgeronderzoek

Tussen september en december 2020 willen NN en Indiville zo veel mogelijk Belgen bevragen over hun visie op een lang en gelukkig leven. Hierbij wordt bevraagd hoe bereid onze landgenoot is om langer te leven, welke uitdagingen hij ervaart en welke oplossingen hij zou voorstellen.  Aan de hand van open vragen kan de Belg ook zijn suggesties meegeven. 

Finale resultaten in 2021

Tot slot zullen de wetenschappelijke resultaten van het grootschalig burgeronderzoek in 2021 uitvoerig gedeeld en toegelicht worden door middel van interactieve debatten tussen beleidsmakers, experten en de Belg. Hieruit zullen constructieve en concrete adviezen en aanbevelingen voortvloeien, gedragen door de Belg, met als doel ons zo goed mogelijk voor te bereiden op de maatschappij van morgen, die vandaag al in de maak is. 

Wil je zelf deel uitmaken van dit burgeronderzoek en nadenken over hoe wij ons kunnen voorbereiden op en onze maatschappij kunnen aanpassen aan een langer én gelukkig leven? 

Neem hier deel aan het onderzoek.