Wat is de taak van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds?

Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds (GMWF) is een fonds dat gespijsd wordt door bijdragen van alle verzekeraars. Naast een informatieopdracht heeft het ook een vergoedingsopdracht. Onder welbepaalde wettelijk omschreven voorwaarden zal het GMWF overgaan tot vergoeding van de slachtoffers van een verkeersongeval.

In dit artikel

    Dat is onder meer het geval als de aansprakelijke tegenpartij onverzekerd rondrijdt of de verzekeraar die moet tussenkomen insolvabel blijkt. Soms is een ongeval te wijten aan een toevallig feit, zoals een plotse hartaanval achter het stuur, waardoor de bestuurder vrijuit gaat. Ook dan komt het GMWF tussen. Als het voertuig gestolen is en de verzekeraar om die reden tussenkomst weigert, kan het GMWF eveneens aangesproken worden. Het gebeurt ook dat het aansprakelijke motorrijtuig niet geïdentificeerd kan worden. Ook deze schaderegeling behoort tot de vergoedingsopdracht van het GMWF.

    Het GMWF vergoedt in principe alle schade, zowel de stoffelijke als de lichamelijke. In geval van een niet-geïdentificeerd voertuig wordt in principe enkel de lichamelijke schade vergoed. Alleen als de lichamelijke schade zeer ernstig is, wordt ook de stoffelijke schade vergoed. Na schadeloosstelling van de slachtoffers heeft het GMWF een verhaalsrecht tegenover de aansprakelijke persoon en zal het zijn uitgaven trachten te verhalen.

    Deel dit artikel