MiFID-richtlijn uitgebreid tot verzekeringen?

Om beleggers beter te beschermen, keurde de Europese Unie in 2007 de MiFID-richtlijn goed. Deze beleggingsrichtlijn is vandaag nog niet van toepassing op verzekeringsproducten, maar daar komt binnenkort mogelijk verandering in. Wat is de stand van zaken?

In dit artikel

  Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) is een Europese richtlijn uit 2007 die beleggers beter wil beschermen en financiële markten en producten transparanter wil maken. De MiFID-richtlijn is van toepassing op bepaalde financiële producten, zoals aandelen, obligaties, beleggingsfondsen en afgeleide producten. Op leningen en verzekeringsproducten heeft de richtlijn echter nog geen vat. MiFID geldt bovendien momenteel alleen voor banken, vermogensbeheerders en tussenpersonen van banken.

  Op Europees niveau heeft MiFID een kader gecreëerd binnen roerende goederen kunnen worden verhandeld. Financiële instellingen moeten zich onder meer op een loyale en professionele wijze inzetten voor de belangen van de consument. Daarnaast heeft de consument recht op correcte en duidelijke informatie en diensten die afgestemd zijn op zijn specifieke situatie en profiel.

   

  Wet-Cauwenberghs

   

  In België is voor verzekeringstussenpersonen vandaag de wet-Cauwenberghs van toepassing. Deze wet uit 1995 beschermt de rechten van de verzekeringnemer, de verzekerde en de eventuele derden die betrokken zijn bij een verzekeringsovereenkomst. De wet legt een verzekeringstussenpersoon een informatieplicht op ten opzichte van een verzekeringsnemer. Bovendien moet die tussenpersoon ook over een aantal bekwaamheidsvereisten beschikken.

  De wet-Cauwenberghs bepaalt daarnaast ook dat in België niemand een activiteit in de (her)verzekeringsbemiddeling mag uitoefenen zonder toelating van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FMSA).

   

  MiFID voor verzekeringen?

   

  De huidige toepassing van de MiFID-richtlijnen roept de nodige vragen op. Zo zijn er bijvoorbeeld duidelijke gelijkenissen tussen een tak 23-verzekeringsproduct, dat niet onder MiFID valt, en een beleggingsfonds, dat wel onder MiFID valt. Daarnaast kan een klant te maken krijgen met een verzekeringsmakelaar die tegelijkertijd ook bankagent is. Voor dezelfde persoon gelden dan in theorie verschillende transparantieregels, naargelang het aangeboden product.

  Bovenstaande tegenstrijdigheden zorgen er mee voor dat naar alle waarschijnlijkheid de MiFID-richtlijn in de toekomst ook uitgebreid wordt tot verzekeringsoplossingen. "Deze thematiek leeft heel sterk op de verzekeringsmarkt. Momenteel wachten we op een voorzet vanuit de Europese Commissie", zo luidt het bij Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeraars.

  De verwachte tekst voor de verzekeringssector zal zeker geen kopie zijn van de bestaande transparantierichtlijnen. "De verzekeringsmarkt zoekt naar een tekst die inhaakt op de doelstellingen van MiFID", aldus Assuralia.

  Of de nieuwe richtlijn ook van toepassing zou zijn op tak 21-producten is niet zeker. "Laat het ons momenteel houden bij het feit dat de nieuwe richtlijn zal gelden voor beleggingsverzekeringen. Daaronder vallen ook enkele tak 21-producten, maar zeker niet elk tak 21-product is een beleggingsverzekering", zo besluit Assuralia.

  Deel dit artikel