Arbeidsongeschiktheid aangeven

Met de onderstaande formulieren kan je nu als zelfstandige, werknemer, of werkgever een arbeidsongeschiktheid digitaal aangeven. Selecteer het juiste formulier om je aangifte te starten.

De meest gestelde vragen bij het aangeven van een arbeidsongeschiktheid vind je in deze folder.