Arbeidsongeschiktheid aangeven - Werkgever

 
1 Instructies 2 Werknemer 3 Werkgever 4 Documenten 5 Bevestiging aangifte 6 Voltooid

Instructies:

Voor je een arbeidsongeschiktheid aangeeft, vragen we jou om onderstaande documenten digitaal bij de hand te hebben.

  • Aangifteformulier arbeidsongeschiktheid werkgever - in te vullen door de werkgever (Download formulier)
  • Arbeidsongeschiktheidsattesten/ ziektebriefje

 

Eens je deze documenten ingevuld en bij de hand hebt, kan je verder naar de volgende stap.

 

Door dit formulier in te vullen, geef je NN Insurance Belgium nv (Fonsnylaan 38, 1060 Brussel), in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, uitdrukkelijk de toestemming om je gezondheidsgegevens, die je ons meedeelt in het kader van de verwerking van je dossier “arbeidsongeschiktheid”, te verwerken.”