Arbeidsongeschiktheid aangeven - Werknemer

 
1 Instructies 2 Jouw gegevens 3 Documenten opladen 4 Bevestiging aangifte 5 Voltooid

Instructies

Voor je een arbeidsongeschiktheid aangeeft, vragen we jou om onderstaande documenten digitaal bij de hand te hebben.

  • Formulier medisch attest (niet verplicht bij zwangerschap) - in te vullen door de behandelende arts (download hier)
  • Aangifteformulier verzekerde - in te vullen door jou (download hier)
  • Arbeidsongeschiktheidsattesten (niet verplicht bij zwangerschap) - Dit is het ziektebriefje dat je van de dokter krijgt
  • Medische verslagen (bvb. Operatieverslagen, hospitalisatieverslagen, evolutieverslag van de specialist, enz.)
  • Bevestigingsbrief tussenkomst mutualiteiten met begin en einddatum (enkel bij zwangerschap)
  • Copy/ scan van je ID-kaart
  • Copy/ scan van je bankkaart of een bankbewijs.

 

Eens je deze documenten ingevuld en bij de hand hebt, kan je verder naar de volgende stap.

 

Door dit formulier in te vullen, geef je NN Insurance Belgium nv (Fonsnylaan 38, 1060 Brussel), in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, uitdrukkelijk de toestemming om je gezondheidsgegevens, die je ons meedeelt in het kader van de verwerking van je dossier “arbeidsongeschiktheid”, te verwerken.”