Resultaten onderzoek Lopen in België

29/01/2019

Belg loopt gemiddeld 31 kilometer per maand. 65-plussers lopen meer dan twintigers, maar bereiden zich minder goed voor.

persdossier_nn_belg_loopt_gemiddeld_nl.pdf (2.16 MB)