Persberichten

Heidi Cortois vervoegt directieteam levensverzekeraar NN

12/03
2020

Brussel, donderdag 12 maart 2020 – In het kader van de versterking van zijn dienstverlening naar
klanten en distributiepartners, vervoegt Heidi Cortois het directiecomité van levensverzekeraar NN.
Haar benoeming wordt voorgelegd ter goedkeuring aan de Nationale Bank van België.

Pagina's