Van sparen tot een inkomen voor het leven

NN Belgium - Enjoy your pensionGemiddeld leven we 23 jaar na het moment van pensionering. Dit is langer dan veel mensen denken.

Na het pensioen valt het inkomen fors terug. Doorgaans krijgt u minder dan de helft van uw laatste loon. Het doorsnee pensioen van 1.500 euro volstaat niet om op langere termijn alle kosten te dekken. De discussie over de betaalbaarheid van de pensioenen en de impact van de steeds grotere groep gepensioneerden op het systeem is niet nieuw.

De financiële sector heeft vandaag een stevig aanbod aan oplossingen voor de pensioenopbouw. De 4 pijlers van de pensioenen zijn goed ingeburgerd bij de Belgen en de noodzaak om te sparen voor een aanvullend pensioen ook. Tegelijk blijkt dat we weinig vertrouwen hebben in de toekomst van ons pensioen.

De zoektocht naar zekerheid en een levenslang gegarandeerd inkomen

Hoeveel geld staat er op de bank?
Welke som ontvang ik bij pensionering?
Mijn groepsverzekering wordt uitbetaald. Wat doe ik ermee?
Hoeveel geld heb ik maandelijks nodig om na pensionering mijn levensstandaard aan te houden?
Hoe beheer ik mijn pensioengelden optimaal voor een zorgeloos pensioen?
Welke mogelijkheden zijn er om rendement te halen?
Zijn er oplossingen die financiële zekerheid bieden na mijn pensioen?

Dit zijn essentiële vragen waar we vaak weinig notie van hebben. Elk van deze vragen vereist een duidelijk antwoord om ons optimaal voor te bereiden op ons pensioen en later.

Informatie over de pensioenuitbetaling (= periode vanaf het pensioen) is vandaag jammer genoeg beperkter voorhanden dan die over de pensioenopbouw (= sparen voor je pensioen).

Kijken we naar de nieuwe generatie gepensioneerden, dan stellen we vast dat ze andere verwachtingen en wensen hebben dan vorige generaties. Zij willen genieten van een lang en actief leven na hun pensioen. Ze hebben behoefte aan zekerheid en gemoedsrust over het aanhouden van hun levensstandaard. Velen zoeken daarbij naar een structurele manier om een periodiek gegarandeerd inkomen te verwerven.

Professioneel advies en begeleiding

Om vandaag te kunnen genieten van een onbezorgd pensioen, is het noodzakelijk om een duidelijk en volledig beeld te krijgen over uw financiële toekomst. Informeer u daarom voldoende over aanvullende pensioenoplossingen (= opbouwfase) en laat u professioneel adviseren over de mogelijkheden die bestaan om het opgebouwde bedrag optimaal te beheren, zodat u er comfortabel van kan blijven leven na pensionering.

Bij NN geloven we sterk in innovatieve concepten die voorzien in het levenslang uitkeren van een gegarandeerde rente. Dergelijke formules zorgen ervoor dat u uw levensstandaard kan behouden na uw pensioen. En ze bieden u een antwoord op uw behoefte aan financiële zekerheid.

Bij ons draait het om u, en om uw pensioen.

Enjoy your pension! Dat wensen wij u van harte toe.

Ik wens een adviesgesprek over mijn pensioen