De Belg en zijn pensioen in een Europees perspectief

NN Belgium - Enjoy your pension

Belg in Europese kopgroep

In een groot Europees onderzoek met meer dan 9.300 deelnemers in 14 landen, peilde NN naar het financieel gedrag, de pensioenverwachtingen en het financiële vertrouwen van de Europeanen. De Belgische resultaten waren opvallend.

“Wat de Belgen betreft, blijkt dat de helft van de ondervraagden spaart voor een aanvullend pensioen door middel van 1 of meer producten. Daarmee behoren we tot de top in Europa. Toch zijn er ook binnen België verschillen: Vlamingen houden beduidend meer pensioenproducten aan dan Walen, mannen ook meer dan vrouwen,” aldus de professor van de KUL die de resultaten analyseerde.

Weinig vertrouwen

Ondanks het grote percentage pensioenspaarders en ons wettelijk pensioen, zijn de Belgen minder gerust in hun financiële toekomst. U maakt zich, meer dan het Europees gemiddelde, zorgen over uw inkomen na uw pensioen. Uit dit Europees onderzoek blijkt dat Belgen niet echt weten hoeveel pensioen ze elke maand gaan trekken. En ze hebben ook geen duidelijk beeld over welk bedrag ze elke maand nodig hebben om comfortabel te leven.

Dit gevoel van onzekerheid wordt verklaard door verschillende factoren. Belgische werknemers vinden dat ze geen grip hebben op hun werkzekerheid en hun financiële toekomst. De overheden besparen, verhogen de pensioenleeftijd, maken brugpensioen erg moeilijk, romen het pensioensparen af, … De angst en onzekerheid groeit.

Zelfstandigen scoren iets beter in pensioenkennis. Ze moeten voor het grootste stuk zelf voor hun pensioen zorgen. Klaarblijkelijk geeft dit hen iets meer vertrouwen in de toekomst. Mannen koesteren hogere verwachtingen over hun inkomen na hun pensioen dan vrouwen. En wie professionele hulp inschakelt om zijn pensioen voor te bereiden, kijkt de toekomst met meer vertrouwen en gemoedsrust tegemoet.

Belgen voelen zich onvoldoende voorbereid

1/4de van de mensen die binnenkort met pensioen gaat, voelt zich onvoldoende voorbereid. Wie gescheiden is of net in een nieuwe relatie gestapt is, voelt zich nog onzekerder. Kortom, de Belg heeft veel minder vertrouwen in zijn financiële toekomst dan de andere Europeanen. Het onzekerheidsgevoel wordt nog versterkt door een aantal pensioengebonden vragen.

“Er leeft onzekerheid over de wettelijke pensioenen en er is nogal wat veranderd de voorbije jaren. Heel wat Belgen stellen zich vragen over de leeftijd waarop ze met pensioen zullen kunnen gaan en of het pensioensysteem haalbaar blijft. Ook de crisis die we hebben doorgemaakt, heeft een impact. Het zijn allemaal factoren waar de doorsnee burger weinig vat op heeft en dat versterkt de onzekerheid,” licht de professor toe.

Ik wens een adviesgesprek over mijn pensioen