Nieuwe algemene voorwaarden voor uw verzekeringsovereenkomst voor zelfstandigen

Wij hebben de algemene voorwaarden van uw contract aangepast in het kader van de wet van 18 december 2015 tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen.

Algemene voorwaarden

Waarover gaat het concreet?

Het is niet langer mogelijk om uw aanvullende pensioenkapitaal te ontvangen vóór uw werkelijke pensionering.

Indien u nog steeds professioneel actief bent op de vervaldag van uw verzekeringspolis, zal uw polis automatisch verlengd worden tot het ogenblik dat u uw wettelijk pensioen aanvraagt.

Op www.mypension.be kunt u zien wanneer uw pensioendatum is.

 

En als u voldoet aan de voorwaarden voor een vervroegd pensioen?

In dat geval hebt u de mogelijkheid om uw aanvullende pensioenkapitaal op te vragen, ook al blijft u  professioneel actief.

Wanneer u geboren bent voor 1962 en uw pensioenplan afgesloten werd voor 1 januari 2016 blijft het
mogelijk om uw aanvullende pensioenkapitaal op te vragen voordat u op pensioen gaat, indien de pensioenovereenkomst hierin voorziet:

  • wanneer u geboren bent in 1961: 63 jaar;
  • wanneer u geboren bent in 1960: 62 jaar;
  • wanneer u geboren bent in 1959: 61 jaar;
  • wanneer u geboren bent in 1958 of vroeger: 60 jaar.

 

Hebt u nog vragen?

Voor meer informatie kunt u ons steeds telefonisch bereiken op het nummer 02 407 70 00, van maandag tot vrijdag, van 8.00 tot 18.00 uur of via e-mail op het adres telecel-life@nn.be.