Rapporteer een inbreuk

NN Insurance België hecht veel belang aan haar reputatie en integriteit binnen de organisatie. Het niet naleven van deze principes zou in strijd zijn met onze waarden. Het Klokkenluidersbeleid van NN Insurance België werd geïmplementeerd aan de hand van de Europese Directive (EU) 2019/1937 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2019 met betrekking tot de bescherming van melders van inbreuken op het Unie- of nationale recht vastgesteld binnen een juridische entiteit in de private sector en omgezet in Belgische wetgeving op 28 november 2022. De Klokkenluiderswetgeving werd in het leven geroepen ter verbetering van de bescherming van klokkenluiders in geval van meldingen die indruisen tegen Europese wetten.

Wie kan een inbreuk melden?

Iedereen die een professionele relatie heeft met NN Insurance Belgium kan een inbreuk melden :

 • werknemers
 • zelfstandigen
 • aandeelhouders
 • personen die behoren tot het administratieve, management of superviserend orgaan
 • vrijwilligers, stagiaires, (sub)contractors en leveranciers
 • voor bepaalde domeinen eveneens externe partijen zonder professionele relatie

Wat kan ik melden?

NN Insurance Belgium beveelt aan om inbreuken te melden binnen de volgende domeinen:

 • overheidsopdrachten
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering*
 • productveiligheid en productconformiteit
 • veiligheid van het vervoer
 • bescherming van het milieu
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn
 • volksgezondheid
 • consumentenbescherming
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informatiesystemen
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding

*kan worden gemeld door externe partijen zonder professionele relatie

Hoe doe ik een melding?

U kan een melding maken via het Speak Up system in uw eigen taal. U kan hierbij ook anoniem melden, maar het kennen van uw identiteit draagt bij aan de kwaliteit van het onderzoek. Het Speak Up system is ontwikkeld en geïmplementeerd binnen alle veiligheidsnormen om de confidentialiteit van uw identiteit en het onderzoek te garanderen.    

NN Insurance Belgium stelt verschillende kanalen ter beschikking om een melding te doen :

NN geeft er de voorkeur aan om eerst intern te melden. Indien u extern wenst te melden, doet u dit via :

 • de federale coördinator, die belast is met de coördinatie van externe meldingen in de private sector
 • de FSMA of de NBB, toezichthouder van NN

Wat gebeurt er met mijn melding?

Enkel geautoriseerde personen binnen NN Insurance Belgium zullen toegang hebben tot uw melding/rapport. De Meldingsverantwoordelijke zal u de goede ontvangst hiervan bevestigen binnen de 7 dagen en zal uw melding analyseren indien een grondig onderzoek nodig is. Er wordt u terugkoppeling bezorgd binnen de termijn van 3 maanden.

Uw bescherming

NN Insurance Belgium garandeert verschillende rechten, waaronder bescherming tegen vergelding voor personen die een inbreuk melden binnen de professionele context op voorwaarde dat :

 • U op het moment van de melding een grondige reden had die u ertoe heeft aangezet de melding te maken en dat deze informatie binnen de bedoelde domeinen valt onder de Klokkenluiderswetgeving.   Dit criterium wordt beoordeeld in het licht van een persoon in een vergelijkbare situatie en met vergelijkbare kennis
 • U een melding gemaakt heeft, intern, extern of publiek.

Verwerking en bijhouden van persoonsgegevens

Tenzij een melding anoniem is gemaakt, resulteert de behandeling ervan tot het verwerken van persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens en de informatie ontvangen bij een melding zullen worden bewaard in de database en verwerkt worden door NN Insurance Belgium.

Om uw melding verder te kunnen behandelen, kunnen persoonsgegevens en informatie die u doorgeeft worden ingezien, verwerkt en gebruikt door personen binnen NN Insurance Belgium die hiervoor geautoriseerd  en aangeduid zijn. Deze persoonsgegevens, waarvan NN Insurance Belgium het nodig acht dat dit absoluut nodig is als bijdrage tot het onderzoek,  - kunnen desgevallend verder worden gedeeld met derde partijen (binnen of buiten de EER) en dit zonder beperkt te zijn tot wetshandhavingsinstanties.

U kan uw rechten consulteren via het NN Insurance Belgium’s Privacyverklaring :  De volledige privacyverklaring | NN Belgium – Verzekeringen