NN Group verkrijgt 79,9% van Delta Lloyd na overdracht

12/04/2017

Verwezen wordt naar het gezamenlijke persbericht van NN Group en Delta Lloyd van 2 februari 2017 met betrekking tot de publicatie van het Biedingsbericht inzake het aanbevolen openbaar bod in contanten door de Bieder aan alle houders van geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Delta Lloyd (de ‘Aandelen’) tegen een biedprijs van EUR 5,40 (cum dividend) in contanten (de ‘Biedprijs’) per Aandeel (het ‘Bod’). Verder wordt verwezen naar het gezamenlijke persbericht van 7 april 2017 aangaande de verklaringen van geen bezwaar (vvgb) van de Nederlandsche Bank (DNB), de Nationale Bank van België (NBB) en de Europese Centrale Bank (ECB) en de mededingingsrechtelijke goedkeuring van de Europese Commissie, en het gezamenlijke persbericht van 7 april 2017 met betrekking tot de resultaten van de Aanmeldingstermijn en waarin het Bod gestand is gedaan.

NN Group en Delta Lloyd kondigen hierbij gezamenlijk aan dat de Bieder, na overdracht en betaling van de Aandelen die zijn aangemeld tijdens de Aanmeldingstermijn, 79,9% van de Aandelen heeft verkregen. De gecombineerde onderneming gaat verder als toonaangevende speler op het gebied van verzekeren en pensioenen in de Nederlandse markt, met een sterke marktpositie in België en met een aantrekkelijk aanbod in vermogensbeheer en bankieren.

12 april 2017

Persbericht

Nu de overname is afgerond, starten NN Group en Delta Lloyd het integratie proces. NN Group en Delta Lloyd zullen hun activiteiten in Nederland en België op elkaar afstemmen en integreren, om volledig te kunnen profiteren van de extra schaal en capaciteiten van beide ondernemingen, het gecombineerde bereik en de middelen. Dit zal leiden tot een sterker platform over de gehele linie, met een verbeterd aanbod voor klanten en rendement voor aandeelhouders. De integratie wordt geleid door de Management Board van NN Group.

Na-aanmeldingstermijn

De Bieder biedt aandeelhouders die hun Aandelen nog niet onder het Bod hebben aangemeld de mogelijkheid hun Aandelen aan te melden, onder dezelfde voorwaarden als van toepassing op het Bod, tijdens een na-aanmeldingstermijn die is aangevangen om 09:00 uur MET op 10 april 2017 en zal eindigen om 17:40 uur MET op 21 april 2017 (de ‘Na-aanmeldingstermijn’).

Gedurende de Na-aanmeldingstermijn hebben aandeelhouders niet het recht Aandelen terug te trekken, ongeacht of de desbetreffende Aandelen op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien de Bieder de Aanmelding desalniettemin heeft aanvaard) tijdens de Aanmeldingstermijn of tijdens de Na-aanmeldingstermijn.

De Bieder zal de resultaten van de Na-aanmeldingstermijn en het totale aantal en het totale percentage van de door haar gehouden Aandelen uiterlijk op de derde (3e) Werkdag na afloop van de Na-aanmeldingstermijn publiekelijk bekend maken, in overeenstemming met artikel 17 lid 4 van het Bob.

De Bieder zal alle Aandelen die op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien de Bieder de Aanmelding desalniettemin heeft aanvaard) tijdens de Na-aanmeldingstermijn, blijven accepteren voor betaling en zal voor deze Aandelen in ieder geval uiterlijk op de derde (3e) Werkdag na afloop van de Na-aanmeldingstermijn betalen.

Aankondigingen

Iedere verdere aankondiging met betrekking tot het Bod zal worden gedaan door middel van het uitbrengen van een persbericht en, voor zover vereist, openbaar worden gemaakt in België door middel van een supplement bij het Biedingsbericht conform artikel 17 van de Belgische wet op de openbare overnamebiedingen van 1 april 2007. Ieder persbericht uitgegeven door NN Group zal ter beschikking worden gesteld op de website van NN Group (www.nn-group.com), en ieder persbericht uitgegeven door Delta Lloyd zal beschikbaar worden gesteld op de website van Delta Lloyd (www.deltalloyd.com). Onder voorbehoud van de wettelijke vereisten op grond van de toepasselijke regelgeving en zonder afbreuk te doen aan de keuzevrijheid van de Bieder ten aanzien van de wijze waarop de Bieder een publieke aankondiging doet, zal op de Bieder geen enkele verplichting rusten om een publieke aankondiging te doen anders dan zoals uiteengezet in het Biedingsbericht.

Biedingsbericht, Position Statement en verdere informatie

Deze aankondiging bevat geselecteerde, geconsolideerde informatie over het Bod en vervangt het Biedingsbericht en/of het Position Statement niet. De informatie in deze aankondiging is niet compleet en aanvullende informatie is opgenomen in het Biedingsbericht en het Position Statement de dato 2 februari 2017.

Digitale kopieën van het Biedingsbericht zijn beschikbaar op de websites van Delta Lloyd (www.deltalloyd.com) en NN Group (www.nn-group.com). Kopieën van het Biedingsbericht zijn ook gratis beschikbaar op de kantoren van Delta Lloyd en de Settlement Agent op de onderstaande adressen. Een digitale kopie van het Position Statement is beschikbaar op de website van Delta Lloyd (www.deltalloyd.com).

Delta Lloyd

Delta Lloyd N.V.

Amstelplein 6

1096 BC Amsterdam

Nederland

Settlement Agent (ABN AMRO)

Gustav Mahlerlaan 10

Postbus Box 283

1000 EA Amsterdam

Nederland

Overig

Voor zover rechtens toelaatbaar mogen NN Group of haar brokers (handelend als agenten voor NN Group) van tijd tot tijd na de datum van dit bericht, en anders dan onder het Bod, direct of indirect gewone aandelen in het kapitaal van Delta Lloyd die onderhevig zijn aan het Bod aankopen of afspraken maken over een dergelijke aankoop. Voor zover informatie over zulke aankopen of afspraken om aan te kopen publiekelijke bekend wordt gemaakt in Nederland, zal deze informatie bekend worden gemaakt door middel van het uitbrengen van een persbericht dat beschikbaar zal worden gemaakt op de website van NN Group, om aandeelhouders van zulke informatie op de hoogte te stellen. Daarnaast mogen financiële adviseurs van NN Group deelnemen aan het gewone handelsverkeer in effecten van Delta Lloyd , wat ook zou kunnen inhouden het kopen van of afspraken maken tot het kopen van dergelijke effecten.

 

NN Group

Media Relations

+31 70 513 1918

mediarelations@nn-group.com

NN Group

Investor Relations

+31 88 663 5464

investor.relations@nn-group.com

 

Delta Lloyd

Media Relations

+31 20 594 4488

mediarelations@deltalloyd.nl

Delta Lloyd

Investor Relations

+31 20 594 9693

ir@deltalloyd.nl